A LÉLEK INDÍTÁSÁBÓL

"Ő a Lélek indításából a templomba ment, és... a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy őérette a törvény szokása szerint cselekedjenek." (Lukács evangéliuma 2:27)A Szentlélek nem csak lelki, de földrajzi értelemben is indítja az embereket, amikor szükséges. Simeont arra késztette, hogy a templom területére induljon, és jelen legyen, amikor a gyermek Jézust odaviszik szülei. Filepet egy másik helyre irányította miután megkeresztelte az etióp főembert. Illést tüzes szekér vitte fel a dicsőségbe. Miután Evan Robertset 1904-ben a walesi Blaenanerchben olyan hatalmas erővel ruházta fel a Szentlélek, késedelem nélkül szolgálatba is állította őt. "Attól az időtől kezdve - írja önmagáról - a lelkek üdvössége lett szívem legfőbb terhe. Azóta ég bennem a tűz, hogy egész Walest bejárjam." A Lélek azonnal visszaküldte Robertset otthonába, Loughorba, ahol imaórákat kezdett tartani. Ezek az alkalmak "néhány nap leforgása alatt egyre nagyobb és nagyobb tömegeket vonzottak oda, ahogy az ébredés végigsöpört a régióban" A Szentlélek összejövetelről összejövetelre vezette Evan Robertset Wales egész területén. "A templomok zsúfolásig megteltek úgyannyira, hogy az ajtókon kívül is százak tolongtak. Roberts megjelenése ezeken az alkalmakon gyakran gyújtott vallásos buzgalmat és lelkesedést. Néhány bátorító szava vagy rövid imája is elegendő volt ahhoz, hogy a jelenlévők szívében lángot lobbantson."

Joseph Kemp, az edinburghi Charlotte templom lelkésze is indítást érzett a Szentlélektől, hogy utazzon el egy ébredési összejövetelre Walesbe. Hallgassuk csak, mi történt: "Két hetet töltöttem ott. Figyeltem, megtapasztaltam az eseményeket, szivacsként szívtam magamba az elhangzottakat, megvizsgáltam saját szívemet, összehasonlítottam tetteimet a Szentlélek módszereivel, majd visszatértem népemhez Edinburghbe, hogy nekik is elmondjam mindazt, amit láttam." - Az ébredés hamarosan Skócián is keresztülsöpört, és csodálatos eredményeket hozott. Nem csak a templomok teltek meg zsúfolásig, hanem Joseph Kemp tanúságtétele szerint "úgy a fiatalokban, mint az idősekben heves vágy támadt a Biblia tanulmányozása iránt. Sosem lenne elég az időm, hogy elmondjam, mennyi ember élete tisztult meg, mennyi otthon légköre változott meg, és hány százan mentek tovább útjukon boldog, ragyogó arccal! Isten Lelke ma is kész ugyanígy munkálkodni, ha imádkozunk érte!

Imádság a mai napra
"Szeretet Ura, arra kérlek téged most, hogy vezess pontosan arra a helyre, ahol a megújulás és reformáció középpontjában lehetek!"