KONKRÉT VALLOMÁS

"Ha valaki valamit mond az embernek Fia ellen, megbocsáttatik annak; de annak, aki a Szentlélek ellen szól káromlást, meg nem bocsáttatik." (Lukács evangéliuma 12:10)A Megváltó a kereszten megbocsátást szerzett az emberiség minden bűnéért, mert lefizette az árat "a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is" (János első levele 2:2). Ahhoz, hogy ezt a bocsánatot elnyerjem, meg kell vallanom bűnömet, amelyről a Szentlélek győz meg (1:9; Jn 16:8). A Szentlélek elleni bűnre azért nincs bocsánat, mert az ember elutasítja a meggyőzést és a bűn megvallását, így a Lélek szeretetteljes kérlelése is ellenállásba ütközik, és hiába szól. A "megvallás" egy érdekes kifejezés, amit fontos megértenünk. Jelentése: egyetért, beismer, elismer. Tehát amikor a Szentlélek meggyőz a bűnről, fontos, hogy bűnvallomásomban konkrétan elismerjem: pontosan tudom, milyen bűnre hívta fel a Lélek a figyelmemet.

Amikor bűnt követünk el, lehet, hogy sajnáljuk, és talán még Istennek is elmondjuk, hogy mennyire röstelkedünk a tettünk miatt, de ez még nem bűnvallomás. Akkor vallom meg valóságosan a vétkemet, amikor kimondom az Úrnak: "Kéjvágyó gondolatokkal játszadoztam, és ez bűn volt." - "Indulatosan szóltam házastársamhoz ma reggel, és ez bűn volt." A konkrét bűnvallomás megtöri azokat a bástyákat, amiket Sátán emelt föl a szívünkben, és ezzel engedélyt is adunk a Szentléleknek, hogy Jézust megdicsőítse bennünk és általunk minden nap, újra és újra.

Imádság a mai napra
"Uram, megvallom ma neked azokat a bűnöket, amelyekre a Szentlélek rávilágít életemben, és ujjongva örülök teljes szeretetednek, elfogadásodnak és bocsánatodnak, amit mindig nekem adsz Jézusban!"