SZOMJÚSÁGTÓL AZ ÁRADÓ FOLYÓKIG

"Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus és kiáltott mondván: Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyék. Aki hisz énbennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből." (János evangéliuma 7:37-38)A Szentlélekkel való betöltekezés első lépéseként szívünk legmélyét, buzgó vágyakozás és szomjúság tölti be Isten csodálatos ajándéka iránt. Égető szükségünk felismerését követően kitartóan kérjük ezt az ajándékot. Ennek illusztrációját Jézus egyik példázatában láthatjuk, amely arról szól, hogy egy ember kenyeret kér a barátjától (Lukács evangéliuma 11:5-13). Most pedig, amint a zsidók azt figyelték, hogyan merítenek a papok vizet Siloám tavából, Jézus megragadja az alkalmat, és élő vizet ígér nekik: tiszta vizet, amely a kiapadhatatlan forrásból fakad. Ennek a víznek a gondolata - a világ szennyezett, kétes minőségű állóvizeivel ellentétben - szomjúságot kelt Isten gyermekeiben az után, hogy újra és újra betöltse őket a Szentlélek. A következő lépés ahhoz, hogy mi magunk is a Lélek folyójának csodálatos csatornájává váljunk, az, hogy önmagunk teljes átadásának állapotából átlépünk oda, ahol már hittel el tudjuk fogadni, hogy Isten meghallgatta imánkat, és a Szentlélek túláradó mértékével áldott meg bennünket az adott napon vagy egy különleges válsághelyzetben - és dicsőítjük is Őt ezért. Ezzel teljesült az ígéret következő része, és bármilyen utat is választ számunkra az Úr, életünk nem csak egy csordogáló patakocska lesz, hanem a Szentlélek által indított szolgálat sok ágú folyama.

Ezeket a folyókat nagyrészt kimondott szavaink alkotják. A gyógyító, vigasztaló, építő, tanító, szeretetteljes beszéd úgy fog belőlünk áradni, hogy az Jézus szolgálatát közvetíti a szükséget szenvedők számára. Bölcs Salamon ezt mondta: "Mély víz az ember szájának beszéde, buzgó patak a bölcsességnek kútfeje." (Péld 18:4) Akiket betölt a Lélek, azok zsoltárokban, himnuszokban, lelki énekekben beszélgetnek egymással (Efézusbeliekhez írt levél 5:18-19). Reményteljes, örömtől áradó szavakat szólnak, amivel felkeltik a hitetlenek figyelmét is, és szolgálnak Jézus testének tagjainak (Korintusbeliekhez írt első levél 14:26).

Imádság a mai napra
"Uram, add, hogy életemből Szentlélekkel és igazsággal telt folyó áradjon, ami által mások felüdülnek és megújulnak!"