A SZENTLÉLEK ÜZENETE

"Mondta pedig nékem a Létek, hogy menjek el velük minden kételkedés nélkül. Eljött pedig velem ez a hat atyafi is; és bementünk annak az embernek a házába." (Apostolok cselekedetei 11:12)Egyszer Anna Withers, akit buzgó közbenjárói imájáról ismertek hittestvérei, a hét elején erős késztetést érzett, hogy lelkészének, Jere Wallacknak a következő szombaton imára kellene hívnia a gyülekezetet, miután figyelmüket Isten különleges üzenetére irányítja, amelyet a Mindenható az égő csipkebokornál mondott Mózesnek. A hét folyamán egyre csak erősödött a késztetés, ezért eldöntötte, hogy pénteken felhívja a lelkészt, és elmondja neki az Úr üzenetét. A prédikátor nem volt otthon, amikor Anna telefonált, ezért úgy döntött, gondolatait a rögzítőre mondja, és engedi, hadd továbbítsa a menny a mondanivalóját. A zenei szolgálatokért felelős Laura a "Szent földön állunk" című éneket választotta befejezésül a pásztori ima elé, pedig nem egyeztetett sem Annával, sem a lelkésszel. Az egyik gyülekezetvezető pedig Jere lelkészt osztotta be, hogy ő mondja az imát aznap délelőtt, a Szentlélek belső munkájáról szóló prédikációm előtt.

"A szívem hirtelen azzal az üzenettel telt meg, ami Isten és Mózes között zajlott a 'szent földdel' körülvett csipkebokornál" - mesélte nekem később az igehirdető. Mikor hívta a gyülekezetet, hogy aki szeretne, menjen előre, a Szentlélek által a szívére helyezett szavakat szólta. Ahogy az Úr Annának is üzent még a hét elején, e szavak pedig ugyanazok voltak, amiket Ő mondott Mózesnek az égő bokornál. "Bízzatok Istenben! - biztatta a híveket a lelkész. Ő biztosan veletek lesz, és megszabadít a bűn rabságából. Fogadjátok el üzenetét! Ne szálljatok vele vitába! Figyeljetek, fogadjátok el, és kövessétek!

Megfigyeltem, hogy a felhívás milyen erőteljes reakciót váltott ki az emberekből. A csoport közepén Anna jött előre, és letérdelt az Úr előtt. Annyira megragadta a fordulat, hogy az Örökkévaló milyen csodálatosan és pontosan a megfelelő pillanatban közölte a lelkésszel az égő bokor üzenetét, hogy mielőtt előre ment volna, lehúzta lábáról a cipőit — mint Mózes is tette az égő csipkebokornál.

Imádság a mai napra
"Köszönöm, Uram, hogy miként Mózessel, Péterrel és Kornéliussal beszéltél, ma is ugyanúgy tudsz szólni hűséges szolgáidhoz!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!