KÖSZÖNTÜNK, SZELÍD LÉLEK!

"Megemlékeztem pedig az Úrnak ama mondásáról, amint mondta: János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Ha tehát az Isten hasonló ajándékát adta nékik, mint nékünk is, kik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, kicsoda voltam én, hogy az Istent eltilthattam volna?"
(Apostolok cselekedetei 11:16-17)Catherine Marshall mélyen és szívből vágyott arra, hogy betöltessen a Szentlélekkel, ezért egy egész nyarat töltött azzal, hogy mindent áttanulmányozzon a Bibliából, ami a Segítővel kapcsolatos. Végül eljött a nap, amikor bizonyosan tudta, saját tapasztalatra van szüksége. "Mivel akkor nem voltak hívők a környezetemben, akik kezüket rám helyezhették volna, ezért csöndesen és minden különösebb körítés nélkül kérni kezdtem a Lélek ajándékát. A helyszín a hálószobám volt, ahol emberi lények nem voltak jelen. Az első napon semmi nyilvánvaló esemény nem történt. Nem éreztem sem szeretetáradatot, sem kitörő örömöt. A következő néhány napon azonban a mennyei Vendég csöndesen de biztosan éreztetni kezdte jelenlétét a szívemben!" Catherine a következőkben leírja, miként tapasztalta meg életében egyre erősebben annak bizonyosságát, hogy a Szentlélek valóban betölti őt. Más szavakat kezdett használni. Amikor döntések előtt állt, érezte vezetését. Írói munkájában és szolgálatában a mennyei Segítő lett a legfőbb támasza és vezére.

Mi a helyzet azokkal a drámai megnyilvánulásokkal, amelyeket Péter olyan megcáfolhatatlannak talált a cézáreai pogányok tapasztalatában? "Némelyiket ezek közül én is megtapasztaltam - rögzíti Catherine Marshall is. - A többit pedig sosem." Amikor a nyelveken szólásról kérdezték, ő így válaszolt: "Erről az ajándékról Pál józan, kiegyensúlyozott nézőpontot képvisel. Egyrészről elutasítja, hogy ennek az egy ajándéknak túlzott jelentőséget tulajdonítson, másrészt nem tagadja meg, hogy ez is egy ajándék." A Szentlélek pontosan tudja, milyen élethelyzetben mire van szükség. Kornélius házában azonnali és látható jelet kellett kinyilvánítania. Catherine Marshall otthonában a Lélek csöndesen és szelíden is megjelenhetett, mert aki várta, így is felismerte őt. A te esetedben is pontosan tudni fogja, hogyan mutatkozzon meg előtted: zúgó szélként és szelíd galambként is jöhet.

Imádság a mai napra
"Köszönöm, Uram, hogy annyira megértően bánsz velem még étetem legfontosabb lelki területein is!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!