A SZENTLÉLEK ÉS MI

"Mert a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak, hegy ne tegyünk több terhet rátok annál, ami feltétlenül szükséges." (Apostolok cselekedetei 15:28; új protestáns fordítás)Charles H. Spurgeon világhíres lelkész londoni szemináriumának egyik legeredményesebb növendéke, majd prédikátora Archibald Brown volt. A Szentlélek gazdagon megáldotta szolgálatát. Igehirdetésének hallgatására ezrek zsúfolódtak be a templomba. Halála után fedezték fel hihetetlen lelki erejének titkát annak az elnyűtt Bibliának a lapjain, amelyet oly sok éven át használt. Az Apostolok cselekedetei 15:28. vers margójára ezt írta: "Ó, milyen fontos szoros kapcsolatban lenni mennyei segítőnkkel, a Szentlélekkel! A vele való közösség nélkül sem a hitéletnek, sem az evangelizálás munkájának nincs értéke." Ahhoz, hogy közösséged lehessen a Szentlélekkel, nem kell hivatásos lelkésznek lenned. Ha megkéred rá, akkor társad lesz az irodában, az iskolában, otthonodban, az üzleti életben, hivatásodban vagy szakmádban. Hétköznapi életed is erővel telt lehet, ha lényed legbensőbb zugában is lelki békesség és biztonság van. Legmegszokottabb foglalatosságod is szolgálattá válik, és újfajta céltudatosság tölt be, bármit is teszel. Így dicsőíted meg és magasztalod fel Jézust.

Természetesen ha egy prédikátor nem érzi társának a Szentlelket, annak lesújtó következményei lesznek, hiszen képtelen a kereszténység erejét közvetíteni mások felé. G. Campbell Morgan, a londoni Westminster apátság nyugalmazott lelkipásztora így ír az Apostolok cselekedeteiről kiadott kommentárjában: "Ha az evangéliumot hirdetők nem töltetnek be ezzel a láthatatlan erővel, és az egyház nem tükrözi a világ felé azt az örökkévaló és titokzatos fényt, amit kapott, akkor mind a prédikátor, mind az egyház szakadatlanul szűkölködni fog, szolgálata haszontalan lesz és hideg, akár a halál; habár külsőre mindkettő feddhetetlenül tökéletesnek és jónak tűnik. Ha valóban be akarjuk tölteni Londont a Szentlélekkel, akkor feltétlenül a Szentlélekkel együtt munkálkodva kell végeznünk feladatunkat." Ideje, hogy a kereszténység ne csupán a kultúra része legyen, hanem bizonyságát adja, hogy csodálatos közösséget ápol Istennel!

Imádság a mai napra
"Szentlélek, olyan boldog vagyok, hogy életem minden területét a Te irányításod és vezetésed alá helyezhetem!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!