FELTÁMADTAM A HALÁLBÓL

"De ha annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeteket is az Ő bennetek lakó Lelke által."
(A rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 11. verse)Sok férfi - és időnként néhány nő is - szeret szkanderozni. Ketten leülnek egymással szemben, összeillesztik a jobb könyöküket, és megmarkolják a másik kezét. Aztán megfeszítik az izmaikat, és kiderül, ki tudja leszorítani a másik öklét az asztalra. Bár nagyon köznapi hasonlat lenne, ha a Szentlélek és a gonosz elemei közötti nagy küzdelmet a szkanderbajnoksággal hasonlítanánk össze, de igaz, hogy a Szentlélek a bűnnel való mindenkori összeütközés alkalmával soványabbá tudja tenni a bűn "karját". A gonosz lény legfőképpen azért tartja győztesnek magát, mert a halál minden emberre kiterjed. A bűn keserű következménye uralja az egész emberiséget, de a Szentlélek végzetes csapást mért a halálra, amikor feltámasztotta Jézust (Az efézusiakhoz írt levél 1. fejezetének 19-20. verse és Péter első levele 3. fejezetének 18. verse).

Az emberiség legnemesebb vívmányai sem tudtak diadalt aratni a halálon. Senki sem kapott még Nobel-díjat azért, hogy feltámasztott volna egy halottat. Jézus azonban bemutatta, hogy Ő legyőzte a halált és annak vakmerő követelését. Ráadásul arról a tényről is bizonyságot tett a feltámadásakor, hogy a testet, ami "halott a bűn miatt", vagyis az újjászületett keresztény halandó testét kiragadta Sátán kezéből. Ezért már élete van a Szentlélek által, most lelki élete, és fizikai élete majd a feltámadás reggelén lesz, amikor ez a halandó test halhatatlanságot ölt magára (A korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetének 53. verse).

Évekkel ezelőtt teológiaszakos hallgatók egy csoportja, amelynek tagjait egy evangélizátorképző kurzuson tanítottam, kihívott egy szkanderbajnokságra. Talán úgy érezték, hogy így valamelyest enyhíthetik a tanulás okozta feszültséget. Mivel évekig dolgoztam az építőiparban, elég erős a karom, így hát készségesen beleegyeztem. Volt, akit legyőztem, másokkal szemben viszont vesztettem. A karom hamarosan elfáradt, és arra kényszerültem, hogy feladjam. De kérlek, emlékezz arra, hogy a Szentlélek sosem fárad el, és mindig lesz élet a számodra!

Imádság a mai napra
"Atyám, ünneplem az örök életet, amit Jézus tett lehetővé a számomra!"