A MEGVÁLTÁS ÖRÖMTELI FOLYAMATA

"Legyek Jézus Krisztus szolgája a pogányok között, munkálkodva Isten evangéliumában, hogy a pogányok áldozata kedves legyen, és a Szentlélek által megszentelt."
(A rómaiakhoz írt levél 15. fejezetének 16. verse)
Ifjú evangélizátorként megfordítottam a megváltás sorrendjét, amit A rómaiakhoz írt levél 15. fejezetének leírásában olvashatunk. Először megtanítottam az embereknek az igazságot, és felsorakoztattam előttük az összes követelményt, amelynek teljesítését a hitem szerint Isten elvárja a megváltottaitól. Hálát adok Istennek azért az örömért, amit akkor éreztem, amikor felfedeztem, miként is közelítette meg Pál mindezt, amikor a pogányoknak szolgált a Lélek erejével. A pogányok hallottak Jézusról, és elfogadták Őt Megváltójuknak, örvendeztek, és dicsőítették az Urat (A rómaiakhoz írt levél 15. fejezetének 7-11. verse). Amint Krisztus az életük Ura lett, a reménységük máris kiteljesedett Őbenne a Lélek hatalma által (15:12-13).

Nos, miután elfogadták a Jézusról szóló örömhírt, a pogányok Isten szemében szentekké váltak, bár ekkor még nyilvánvalóan sokféle tanulnivalójuk maradt, és számos alkalommal kellett győzelmet kivívniuk (15:16). Végül, mivel az Üdvözítő megváltása már az övék volt, és örvendeztek abban, ezért engedelmeskedni tudtak a Szentlélek által fokozatosan kinyilatkoztatott igazságnak. Ezt boldogan tették, nem azért, hogy megváltást nyerjenek, hanem, mert már megkapták azt (15:18).

Te melyik sorrendet követed a saját életedben, és amikor másoknak bizonyságot teszel? Ha még nem váltottál volna, tudom, mekkora meglepetés ér, amikor már nem a törvényeskedő sorrendben, hanem a Jézusban található öröm és reménység evangéliumi rendjében hiszel, és azt tanítod. Ez a Szentlélek szolgálata. Énekelj dicséretet Istennek minden alkalommal, amikor tudatosul benned, hogy a Lélek mindig szentként mutat be téged Istennek!

Imádság a mai napra
"Uram, ma újra örömmel dicsőítelek téged az abszolút üdvbizonyosság miatt, amelyet 'pogányként' Jézusban élvezhetek!"