ELKÉPZELHETETLEN ERŐ

"Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogyan mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint." (Az efézusiakhoz írt levél 3. fejezetének 20. verse)Keresztény irodalmi körökben nagyon gyakori a csodálatos imameghallgatás összegyűjtése, ami bizonyítja, hogy Isten "mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogyan mi kérjük vagy gondoljuk". Mivel abban az előjogban van részem, miszerint láttam, amint az Úr az imánkra megdöbbentő csodát tesz, most én is kísértést érzek elmondani az egyik tapasztalatomat annak illusztrálására, hogy hiszek a Szentlélek csodatevő hatalmában. Az otthonom, az egészségem és a szolgálatom mind az ima közvetlen következménye. Egy híres televíziós evangélizátort megkérdezett a média, miért vezet méregdrága Mercedest. Mire így válaszolt. "Azt várják, hogy Hondával járjak?" Ő azt állította, olyan Istent szolgál, aki "mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogyan mi kérjük vagy gondoljuk", anyagi értelemben is.

Az efézusiakhoz írt levél 3. fejezetének 20. verse népszerű értelmezésével ellentétben, Pál itt nem az imára adott válaszról beszél, legyen az anyagi vagy lelki természetű. Éppen ellenkezőleg! Arról biztosít, hogy Isten sokkal többet meg tud tenni, mint amit valamikor is kérhetünk tőle. Az imánkon túlmutató választ adhat, és olyan lelki áldással lephet meg, amilyent ki sem tudnánk gondolni vagy kérni. Sok gyülekezetben töltöttem már napokat, éjszakákat, egész heteket közös imában az emberekkel, és úgy érzem, még csak a peremét sem érintettük annak, mint amit Isten az Ő Szentlelkének hatalma által tenni tudna értünk. A tudatnak, hogy a Mindenható csodálatos hatalma messze többet nyújthat, mint amit kérnénk vagy elgondolnánk, nem kell meggátolnia, hogy hittel eléje vigyük a kérésünket, bármilyen hétköznapi is az. De nagyon fontos, hogy ne korlátozzuk be az imánkkal Isten munkáját az életünkben! Adjunk teret neki, hogy megmutathassa a Szentlelkének erejét bennünk és általunk!

Például, ahelyett, hogy azt kérnénk, tegyen képessé bennünket, miszerint hetente egy embert hozzá vezessünk, imádkozzunk így! "Uram, használj a munkádban engem a lelki, érzelmi, fizikai és intellektuális képességem teljes mértéke szerint!" Ahelyett, hogy azt kérnénk az Atyától, vegye el az indulatosságunkat, imádkozzunk így! "Uram, tegyél képessé, hogy teljes mértékig tükrözhessem a szeretetteljes jellemedet!

Imádság a mai napra
"Atyám, köszönöm, hogy többet teszel értem, mint amennyit valaha is kértem tőled! Bárcsak soha ne korlátoznám a határtalan erődet a korlátolt látásom miatt!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!