A SZENTLÉLEK BEFOLYÁSA ALATT

"Ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg a Szentlélek erejével."
(Az efézusiakhoz írt levél 5. fejezetének 18. verse)Az Újszövetség legalább nyolc alkalommal beszél emberekről, akiket betöltött a Szentlélek ereje. De arról is szól, hogy a lelkünket átjárhatja az ellenségeskedés, az irigység, a zűrzavar és igazságtalanság is. A "betölt" kifejezés tehát ebben a szövegkörnyezetben azt jelenti, hogy érzelem, attitűd, külső erő uralkodik rajtunk, birtokba vesz, illetve kontroll alatt tart. Betöltött-e már valaha a düh vagy a szeretet? Ha igen, akkor tudod, miként hat az egyik vagy a másik a gondolkodásodra, a tettedre, sőt, még az étvágyadra is. Hasonló a helyzet akkor is, amikor valakit az alkohol tölt be, ilyenkor teljesen annak befolyása alá kerül.

Pál kétszer tett olyan kijelentést, hogy az efézusiakat elpecsételte a Szentlélek (Az efézusiakhoz írt levél 1. fejezetének 13. és a 4. fejezet 30. verse). A Lélek a megtéréskor költözött a szívükbe. Általa biztosította őket Isten arról, hogy örök életük van (az 1. fejezet 14. verse). Az apostol azonban most arra figyelmeztette őket, minden nap rendeljék alá magukat teljesen a Szentléleknek, hogy Ő legyen az életükben az uralkodó befolyás forrása. Sok újjászületett keresztény tett már bizonyságot arról a hatalmas változásról, ami a Szentlélek erejével való betöltekezés után történt az életében. Dr. Walter L. Wilson - hivatása szerint orvos - elmondja, hogy a megtérésekor égő szeretet ébredt benne a Szentírás után, és buzgón szolgálta Istent, de folyamatosan zavarta, mennyire meddő a keresztény tapasztalata és missziója.

Ezután következett 1914. január 14. Dr. Wilson a dolgozószobájának szőnyegén feküdt, mert mélységesen meg volt győződve arról, mekkora szüksége van a Szentlélek erejére. Figyeljük meg az imáját, ami megváltoztatta az életét! "Ott, az éjszaka csöndjében így szóltam a Szentlélekhez. 'Uram, jogtalanul bántam veled az egész keresztény életemben. Úgy viselkedtem veled, akár egy szolgával. Amikor szükségem volt rád, hívtalak; ha valamilyen feladat állt előttem, csak intettem neked, hogy gyere, és segíts elvégezni a munkát... Soha többé nem akarom ezt tenni. Én most neked adom a teljes lényemet, tetőtől talpig a tiéd vagyok... Átadom magamat neked, hogy olyan életet élhessek, amilyet te szeretnél.'" (V. Raymond Edman: They Found the Secret [Ők megtalálták a titkot], 123.) Nem csoda, hogy dr. Wilsont orvosként nagyon sokan szerették, s rengeteg embert nyert meg az Üdvözítőnek.

Imádság a mai napra
"Szentlélek, engedélyt adok neked, hogy a teljes lényemet birtokba vedd, és tetszésed szerint használj engem."


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!