AZ ŰR BETÖLTÉSE

"Az ő végük kárhozat, a hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami agyalázatuk,
mert földi dolgokkal törődnek." (Fil 3:19; új protestáns fordítás)

Gyakran gondolkodtam már, miért éppen azoknak szánta Pál különleges figyelmeztetését, akik táplálkozási problémákkal küzdenek vannak. Vajon ők rosszabbak, mint akiknek például a pénz, a szex vagy a hatalom az Istenük? A válasz természetesen: nem. Lehet, hogy valaki azért eszik túl sokat, mert így akar felülkerekedni egy sokkal mélyebb lelki fájdalmon. Ugyanakkor azok az emberek, akiknek a pénz, a szex vagy a hatalom a bálványuk, talán a kisebbrendűségi érzésüket, kudarcaikat vagy elutasítottságukat akarják kompenzálni. Akik végül elvesznek, azért vesznek el, mert úgy döntöttek, hogy elutasítják a Szentlelket, aki mindnyájunknak segít a problémák gyökerét kezelni, nem csupán a külsőleg megnyilvánuló tünetek ellen küzdeni.

Figyeljük meg a kanadai tanácsadó, James Moore hasznos magyarázatát: "Pál jobban megvilágítja a bűnös vágyakat, amelyek bűnbe visznek bennünket, amikor az evangélium egyes ellenségeit bemutatja: 'a hasuk az Istenük' (Fil 3:19). A 'has'-nak fordított szó ebben az igeversben mély, üres teret jelent vagy ásító ürességet. A Vine Szótár szerint ez 'az ember lényének legbensőbb részére' utal. Ugyanez a görög kifejezés található János 7:38-ban: 'élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből'. Az itt használt légüres tér képe az olyan ember égő vágyára utal, aki mindenáron be akarja tölteni valamivel a lelkében tátongó űrt, mint ahogy a szomjúságtól haldokló kutat a víz után."

Mint ahogy egyik filozófusunk mondta: mindnyájunk lelkében van egy Isten alakú űr, amit csakis Ő tud betölteni. Ha vándorútra indulunk, hogy lényünk közepében a tátongó űrt az Örökkévaló szeretetén kívül bármi mással betöltsük, akkor messzi országba jutunk, mint a tékozló fiú. A messzi ország olyan tudatállapot képe, ahol csak "éhség, moslék és disznók" vannak, de hiányzik a valódi megelégedettség. A test vágyait lehetetlen betölteni, hiszen egyszerűen képtelenség bármilyen hamisítványból annyit összegyűjteni, hogy betöltsük "az Isten alakú űrt". Ezt csak az Atya házában tehetjük meg. Jézus azt tanította János evangéliuma 7. fejezetében, hogy a Szentlélek tölti be a keresztény életét. Pál kihangsúlyozta, hogy a Lélek által teljesedhetünk be az Istennek egész teljességéig, és Krisztus hit által lakozhat a szívünkben (Efézusbeliekhez írt levél 3:14-21).

Imádság a mai napra
"Atyám, amint Lelked folyamatosan betölt engem, tudom, hogy az élet más szükséges dolgai is mind az őket megillető helyükre kerülnek."