KÖSZÖNTÜNK, TELJES BIZONYOSSÁG!

"Mert a mi evangéliumunk nemcsak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben."
(IThessz 1:5; új protestáns fordítás)Fanny Crosby, a vak dalszövegíró 1873-ban, miközben térden állva imádkozott így fogalmazta meg egy ének kezdő sorát "Tudom és érzem, Jézus enyém! Milyen meglepő, hogy hívők sokasága énekli: "megtisztít vére, Lelke vezet", és mégsincs szívükben az áldott üdvbizonyosság! Az Újtestamentum azt tanítja, hogy a keresztényeknek teljes bizonyosságuk lehet efelől, ha megértették az evangélium lényegét (Kol 2:2). Abban is teljesen meggyőződhetnek, hogy Jézus a nagy főpapuk (Zsidókhoz írt levél 6:11, 19-20), és a hit teljessége is az övék lehet (10:22). Ha a gyülekezetben vagy kis csoportban, ahová Istentiszteletre jársz, az igehirdetés és a tanítás nem erősíti benned a teljes bizonyosságot, lehetséges, hogy az evangélium "csak szavakban" jut el hozzád.

A "csak szavakkal való" kommunikáció átadja az evangélium teóriáját, de annak erejét már nem. Hiányzik a dünamisz, ami csodákat tesz, és megváltoztatja az emberek életét. Ez azért történhet, mert a Szentlelket figyelmen kívül hagyják vagy elutasítják, és a gyülekezet erőtlen, csak szavakban élő vallássá változik. Ilyen szituációban nem csoda, ha a "tudom és érzem." kiüresedik, és kevesen mondhatják el Fanny Crosby szavaival, hogy "dicsérem Jézust boldogan én".

Figyeljük meg az adventista úttörő, Ellen White szavait, akit mélyen aggasztott az a tény, hogy a gyülekezeteket nem tölti be a Lélek. "Az üzenetet nem félénken, erőtlenül kell hirdetnünk a világnak, hanem Lélekkel és hatalommal.. A beszéd száraz és lélektelen, ha nincs benne szó Krisztus igazságának ingyen ajándékáról.. Ha ragyogó és egyértelmű bizonyosság él szívünkben üdvösségünk felől, akkor olyan öröm és boldogság tölti be szívünket, ami Jézus Krisztus minden követőjének sajátja."

Imádság a mai napra
"Uram, ma is dicsőítelek téged, hogy üdvbizonyosságom csakis Jézustól függ és nem saját cselekedeteimtől!"