NEM ÚJ MÓDSZER AZ ÜDVÖSSÉGRE

"Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek tiérettetek, atyámfiai, akiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre a Lélek szentelésében és az igazság hitében." (2Thessz 2:13)Pál ezen szavainak félreértelmezése nyomán háromféle tévedés kúszott be a kereszténységbe. Először: vajon Isten valamikor régen önkényesen eldöntötte, hogy egyes emberek üdvözülnek, mások pedig elkárhoznak? Másodszor: a Szentlélek csak azokat menti meg, akik megszenteltek? Harmadszor: szükséges-e az üdvösséghez egy sor helyes tantételbeli igazságban hinni? Az apostol világossá teszi, hogy az üdvösségnek egyetlen útja van: az általa hirdetett evangélium (2Thessz 2:14). Az üdvösség ajándék, amit az Úr kegyelemből ad, mi pedig hit által elfogadjuk (Efézusbeliekhez írt levél 2:7-9). Az Üdvözítő ingyen biztosítja mindenkinek kegyelmét, megigazítását és igazságát (Rómaibeliekhez írt levél 5:18). Az "igazság iránti engedelmesség" azt jelenti, hogy hit által elfogadjuk Jézus Krisztust és az Ő igazságát. Pál azt mondja: akik abban hisznek, hogy "a törvény cselekedeteiből" üdvözülhetnek, azokat "megigézte" valaki (Gal 3:1-3), és ki vannak téve az Antikrisztus csalásainak (2Thessz 2:9-10).

Sonny kételkedett üdvösségében. "Nem tudom, Isten kiválasztottja vagyok-e" - adott hangot reménytelenségének. "Az Úr nem az emberek sorsát döntötte el előre, hanem az üdvösség útját - válaszoltam neki. - "A Szentlélek arra vágyik, hogy mindenkinek megadja a lehetőséget Krisztus elfogadására."

"Én hiszek Jézusban, és járok gyülekezetbe, de nem érzem magam elég szentnek az üdvözüléshez" - folytatta Sonny. - "Abban sem vagyok biztos, hogy mindent értek, és hiszek-e abban, amit az egyházam tanít." - "Sonny, - bátorítottam - amikor elfogadtad Jézust mint Megváltódat, a Szentlélek az életedbe költözött, és a Lélek szolgálata által Isten attól a pillanattól kezdve szentnek tartotta az életedet, ami teljesen az övé (Korintusbeliekhez írt első levél 6:11). A Szentlélek fokozatosan vezet el az igazság és annak különböző szempontjainak mélyebb megismerésére. Nem azért teszi ezt, hogy még jobban megbonyolítsa az üdvösséget, vagy a kegyelmet cselekedetekre váltsa, hanem hogy több örömöt adjon neked az Úrban, és világosabban tehess bizonyságot róla."

Imádság a mai napra
"Uram, bár naponta növekednék keresztény életemben!"