LELKI AJÁNDÉKAINK LEGJAVA

"Meg ne vesd a kegyelemnek benned való ajándékát, amely adatott néked prófétálás által, a presbitérium kezeinek reád tevésével." (1Tim 4:14)

Egyszerűen nem igaz az a gondolat, hogy néhány kiváltságos keresztény rendelkezik a lelki ajándékokkal, ezért sokkal sikeresebbek lehetnek a többieknél. Minden újjászületett hívő kapott karizmát, vagyis lelki ajándékot a Szentlélektől, és Ő képessé is teszi annak elfogadóját, hogy Isten dicsőségére hatalmasan használja azt. Az ajándékot nem a kézrátétel közvetítette, ám amikor a Lélekkel teljes presbiterek ima közben Timótheus vállára helyezték kezüket, egyikük, aki a prófétálás ajándékával rendelkezett, segített megértenie, miben áll majd szolgálata. Habár a Szentlélek a megtéréskor költözik be a szívbe, sok lelkész ma azt a gyakorlatot követi, hogy a keresztségi Istentisztelet végén kézrátétellel imádkozik a megkereszteltekért. Kérik Istentől, hogy akik alámerítkeztek, vegyék észre különleges adományaikat. Fontos azonban emlékeznünk arra, hogy mikor szükség támad, minden Lélekkel telt keresztény lehet olyan csatorna, amelyen át kiárad az IKorinthus 12. fejezében felsorolt lelki ajándékok bármelyike.

Timótheus lelki ajándéka talán az volt, hogy az evangélium hirdetője legyen. Ez - a többi kilenc természetfeletti adománnyal összekapcsolódva - hatalmas erőt adott prédikálásához. Pál azonban aggódott, nehogy Timótheus elhanyagolja ezt, és elveszítse szolgálatának hatékonyságát. Nemrégiben hallottam egy csaknem 14 000 tagot számláló gyülekezet lelkészétől, hogy érezte, igencsak kezd kiégni. Amikor imádkozott a helyzetért, az Úr segített rájönnie, hogy ez azért van, mert elhanyagolja az evangelizálás munkáját, az igazi lelki ajándékát, miközben idejének nagy részét a szolgálat azon ágaival tölti - az adminisztrációval és a lelki tanácsadással -, amelyek nem is az ő feladatai lennének.

Egyénileg is fontos ez a kérdés felénk: vajon nem hanyagoljuk el lelki ajándékunkat? Ha igen, akkor megfosztjuk magunkat mindattól a különleges elégedettségtől, beteljesedéstől és energiától, ami abból származik, ha azon a területen szolgáljuk Istent, amit Ő csodálatos módon lehetővé tesz számunkra. Ha nem vagyunk biztosak, mi is a lelki ajándékunk, a Szentlélek lelkészünk és keresztény testvéreink által segíthet ebben a csodálatos felfedezésben.

Imádság a mai napra
"Uram, bocsásd meg nekem a hanyagság bűnét, és add meg azt az örömet, hogy láthassam, miként növekszik és terem gyümölcsöt életemben a tőled származó különleges lelki ajándék!"