KÖSZÖNTÜNK, ÖRÖKKÉVALÓ LÉLEK!

"Akkor Krisztus vére, aki örökkévaló Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek."
(Zsidókhoz írt levél 9:14; új protestáns fordítás)

Paul M. Sadler, a Béreai Biblia-társulat munkatársa beszélte el ezt a történetet, amely akkor esett meg, mikor ellátogatott a chicagói Pacific Garden misszióba. Sok száz ember gyűlt ott össze, hogy meghallgassa őt, és ahogy végignézett hallgatóin, látta, hogy vannak köztük olyanok, akik igencsak mélyre süllyedtek a "holt cselekedetekben". Paul testvér azonban tudta, hogy az örökkévaló Lélek hatalma éppen úgy rendelkezésére áll ezeknek a személyeknek is, mint ahogy segített magának az Úrjézus Krisztusnak. "Mel Trotter, aki később a Pacific Garden misszió egyik vezetője lett, súlyos alkoholista volt - írja Paul Sadler. - Amikor ott a misszióban találkoztunk, elmondta, hogy volt az életében egy olyan iszonyatosan szörnyű időszak, hogy amikor a lánya meghalt, és a koporsóban feküdt, ő levette lábáról a cipőt, és eladta, hogy italhoz jusson. Saját megfogalmazása szerint abban az időben 'olyan mélyen volt, hogy a gödör alját is csak kinyújtott kézzel érte fel.' "

Az örökkévaló Lélek azonban átalakította Mel Trotter és több hajléktalan társa életét, és a misszió munkatársai lettek. A Szentlélek tevékeny szerepet vállalt Jézus egész szolgálatában. Fogantatása a Lélektől volt (Lukács evangéliuma 1:35). Csodákat tett, és a Szentlélek erejével szolgált (4:18; Csel 10:38). Bűntelen élete és áldozata "az örökkévaló Lélek" által vált lehetségessé (Zsidókhoz írt levél 9:14). Feltámadása is általa történt (1Pt 3:18).

Ugyanennek az örökkévaló Léleknek az ereje ma is minden keresztény rendelkezésére áll. Még ha valakinek az élete a csatorna szintjén van, lelkiismeretét pedig megbénították a halálra vivő cselekedetek, az örökkévaló Szentlélek akkor is meg tudja tisztítani elméjét, és hófehérre mossa szívét, hogy másoknak szolgálhasson. Jézus soha nem esett bűnbe. Mel Trotter igen. Az örökkévaló Lélek azonban, aki a bűntelen Megváltó által szolgál, képessé teszi a Krisztus vérével megtisztított embereket, hogy az élő Istennek szolgáljanak. Sőt, a Szentlélek még a Krisztusénál nagyobb tettekre is képesítheti őket (János evangéliuma 14:12) - akár a Pacific Garden misszióban is.

Imádság a mai napra
"Uram, olyan hatalmas öröm és kiváltság, hogy szolgálhatok neked, az élő Istennek!"