KÖSZÖNTÜNK, SZERETET LELKE!

"Az Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az Ő szeretete teljessé lett bennünk: Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk és Ő mibennünk; mert a maga Lelkéből adott minékünk." (János első levele 4:12-13)Rövid levelében János több mint harmincszor említi a szeretetet szót. Fő témája az ismeret mellett: a szeretet. A Biblia egyetlen könyve sem beszél róla ilyen sokat. Az Úr szeretetben jelenik meg népe között, mert "Isten a szeretet", és az Ő érzése töltetik ki a Szentlélek által az emberi szívekbe." (Rómaibeliekhez írt levél 5:5)

Ethel Waters édesanyja egy 12 éves kislány volt, akire kést fogtak, és úgy erőszakolták meg. Utcagyerekként nőtt fel Philadelphiában és Camdenben. Hivatalosan nagymamája nevelte, de tőle semmi szeretetet nem kapott. "Kislányként mindig vadul rohantam, akár a szél - írja magáról életrajzi művében. - Nagyon rossz voltam, én vezettem a bandákat, amikor lopni kellett vagy oltári balhét csapni valahol." Végül egy gyermekeknek szervezett missziós alkalmon Ethel is megnyitotta szívét az Atya előtt, és a változás hihetetlen volt!"Szeretet töltötte be a szívemet, és tudtam, hogy megtaláltam Istent. Most már van egy szövetségesem, egy barátom, aki mindig megerősít és felvidít az úton." A Szentlélek, aki betöltötte Ethel szívét a mennyei szeretettel, különleges módon használta fel őt a színpadon és a képernyőn egyaránt.

Ethel Waters élete vége felé közeledve is az Úr szeretetétől izzott, és a szívügye volt, hogy a keresztények engedjék meg a Szentléleknek, hogy ezt a szeretetet rajtuk keresztül sugározza. Miként tette ezt lehetővé a Lélek Ethel életében? "Egész életemben szerettem Jézust - mondta. - De azt hiszem, oda kellett szentelnem magam neki, mielőtt megtanulhattam szeretni másokat is." János mélységesen aggódott amiatt, hogy az I. század vége felé hiányzott a valódi szeretet az egyházból. Az egyik ember például annyira szerette önmagát, hogy másokat kidobott a gyülekezetből (3Jn 1:9-10). A válasz erre a magatartásformára Ethel formulája: add át magad Jézusnak a Lélek ereje által!

Imádság a mai napra
"Szentlélek, kérlek, töltsd be szívemet Isten szeretetével azok iránt, akik nem szeretetre méltóak!"