A HŰSÉG PRÓBÁJA

"Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak" (János 14:21)Alapvető követelmény, hogy Isten országának minden alattvalója engedelmes legyen Jahve törvényének. ami szent, igaz és jó, és ezt bizonyságul kell adni minden népnek, ágazatnak és nemzetnek, az el nem bukott világok lakóinak, az angyaloknak, szeráfoknak és keruboknak. Ahogyan Isten törvényének elvei megnyilatkoztak Jézus Krisztus jellemében, úgy a vele együttműködő személy is, az Isteni természet részesévé válva, Isteni jellemet fejleszt, és Isten törvényének bemutatója lesz. Minél inkább tanulmányozzuk Istennek a Krisztusban megmutatkozó jellemvonásait, annál jobban megértjük, hogy a büntetést elhordozó áldozat fenntartotta és megerősítette az igazságosságot, hogy az ember újabb lehetőséghez juthasson. Akik ez alatt a rövid próbaidő alatt engedelmesek Isten törvényének, azok a Mennyben a seregek Ura hűséges gyermekeiként lesznek megnevezve. Mind teremtésünkre, mind pedig megváltásunkra nézve az Úr tulajdona vagyunk. Minden tekintetben alárendeltjei vagyunk, és az Ő országának illetékessége alá tartozunk.

Senki ne ápolja magában azt a hazugságot, hogy a Menny és a Föld Ura nem rendelkezik olyan törvénnyel, amely által kormányozza és irányítja alattvalóit. Jólétünk minden feltételét Isten biztosítja számunkra. Tőle kapjuk ételünket, ruházatunkat, a levegőt és az élet lehetőségének naponta megújuló ajándékát. Kötelességünk akarata szerint élni és elismerni Őt felséges vezetőnkként. Hálával tartozunk Istennek azért, amiért Krisztusban kinyilatkoztatta számunkra szeretetét. Értelmes emberi eszközökként be kell mutatnunk a világnak azt a fajta jellemet, amely az Isten törvényeinek való teljes engedelmesség útján kiformálódik az emberben. Úgy dicsőíthetjük és tisztelhetjük Istent, ha tökéletesen engedelmeskedünk szent törvényének, és életünkben az iránta tanúsított hódolat, szeretet, vidámság és hála nyilatkozik meg. Az ember kizárólag ezen az úton tárhatja a világ elé Istennek a Krisztusban megnyilvánuló szeretetét. Csakis így mutathatja be, hogy a boldogság, a béke, a lelki nyugalom és a kegyelem az Isten törvénye iránti engedelmesség gyümölcse.


Szólj hozzá!