MINDENKI SZÁMÁRA ELÉRHETŐ

"Akiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez az Őbenne való hit által." (Efézusbeliekhez 3:12)Sokan bizonytalanodnak és csüggednek el még azok közül is, akik őszintén vágynak az életszentségre és szívbéli tisztaságra. Időnként erőt vesz a lelkünkön a sötétség és az elcsüggedés, és néha el is kívánna sodorni bennünket, de ne adjuk fel bizalmunkat. Érzések ide vagy oda, tekintsünk fel Jézusra! Törekedjünk hűséggel elvégezni minden ismert kötelességünket, majd nyugodjunk meg békésen Isten ígéreteiben. Időnként előfordulhat, hogy a méltatlanság érzése fenyegetően átjárja egész lelkünket, de ez nem bizonyíték arra, hogy Isten megváltozott volna irányunkban, vagy mi változtunk volna meg Isten felé. Ne törekedjünk arra, hogy agyunkat az érzéseknek egy bizonyos szintjére serkentgessük. Lehet, hogy a mai napon nem érzünk a tegnapihoz hasonló békességet és örömöt, de hit által megragadhatjuk Krisztus kezét, és a sötétben éppoly teljességgel bízhatunk benne, mint a világosság idején. Sátán azt suttoghatja, túlságosan nagy bűnös vagy ahhoz, hogy Krisztus üdvözítsen. Miközben elismered, hogy valóban bűnös és méltatlan vagy, ekként válaszolhatsz a kísértőnek: "Az engesztelőáldozat érdeméért Megváltómként kapaszkodhatok Krisztusba. Nem saját érdemeimben bízom, hanem Jézus drága vérében, amely megtisztítja az életemet. Ebben a pillanatban Krisztusra vetem gyámoltalan és tehetetlen tekintetemet".

Ne csüggesszen el, ha keménynek találod a szívedet. Minden akadály, minden belső ellenség növeli benned a Krisztusra való szükséged felismerését. Krisztus azért jött, hogy elvegye a kőszívedet, és hússzívet adjon helyette. Tekints különös kegyelmére sajátos hibáid leküzdéséhez. Amikor körülvesz a kísértés, állhatatosan mondj ellent a gonosz sugallatoknak. Kiálts a Megváltóhoz segítségért, hogy feláldozhass minden bálványt, és felhagyj minden kedvelt bűnöddel. Hitszemed lássa meg az Atya trónja mellett álló Jézust, amint érted könyörögve felmutatja megsebzett kezeit. Hidd, hogy a drága Megváltón keresztül erőhöz juthatsz. Ha arra szoktatnánk az elménket, hogy időzzön többet Krisztussal és a Menny világával kapcsolatos gondolatokon, hatalmas támaszt és lendületet kapnánk az Úr csatáinak megvívásához. Krisztus szépsége mellett minden földi vonzalom sekélyesnek tűnne előttünk.