AZ EGYHÁZ EGYSÉGE

"Különböző és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni,
mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősíttessék meg a szív."
(Zsidókhoz írt levél 13:9)Az Úr bölcsességében úgy rendezte, hogy a hívőket szoros kapcsolat fűzze össze; keresztényt kereszténnyel, gyülekezetet gyülekezettel. Így lehetséges csak, hogy az ember Istennel együtt dolgozhasson. Így rendelnek alá minden eszközt a Szentléleknek, és valamennyi hívő rendszeres, jól irányzott törekvésben egyesülve közölheti a világgal Isten kegyelmének örömhírét. Isten egyénenként bánik velünk, kiszabja mindenkinek a munkáját. Tanuljon mindenki Istentől az Ő kegyelme által, minden lélek munkálja az életszentségét, tartson élő kapcsolatot az Atyával és a Fiúval. Noha tény, hogy az Úr egyénenként vezet, ám az is igaz, hogy egy népet vezet ki, éspedig nem néhány elkülönült egyént itt és ott, akik közül az egyik ezt, a másik pedig azt hiszi. Isten angyalai végzik a rájuk bízott feladatot. A harmadik angyal kivezet és megtisztít egy népet, s ez a nép vele egyesülten cselekszik.

Néhányan azzal a gondolattal foglalkoznak, hogy mialatt az idők végéhez közeledünk, Istennek minden egyes gyermeke, minden vallási szervezettől függetlenül járjon el. Ám engem kioktatott az Úr, hogy művünkben ilyesmi nem létezhet. Nem lehet minden ember független. És annak érdekében, hogy az Úr műve egészségesen és biztosan haladhasson, népének szorosan össze kell tartania. A gyülekezet tagjai tartsák szent kötelezettségüknek, hogy féltőn őrködjenek Isten ügyének érdekei fölött. Jézus utat nyitott mindenki előtt, hogy szent bölcsességre, kegyelemre és erőre tehessen szert. Ő a példaképünk mindenben, ezért semminek sem szabadna elterelni gondolatainkat az élet legfőbb céljától, vagyis attól, hogy Krisztus éljen a lelkünkben, és lágyítsa meg a szívünket. Ha eljutunk erre a pontra, a gyülekezet valamennyi tagjának és az igazság minden hitvallójának jelleme, beszéde és cselekedete krisztusi lesz.


Szólj hozzá!