AZ ELVÉGZETT MUNKA

"Elviszi a csúcskövet, és ilyen kiáltás támad: Áldás, áldás reá!" (Zakariás 4:7)Az emberi erő nem képes felépíteni vagy lerombolni Isten munkáját. Isten, angyalai által, folyamatos vezetést és oltalmat biztosít mindazok számára, akik művét a nehézségek és szembeszegülések ellenére is továbbviszik. Isten munkája soha nem szünetelhet. A lelki templom épületét mindaddig építeni kell, amíg teljesen el nem készül, és a csúcskő fel nem kerül rá ilyen kiáltások között: "Áldás, áldás reá!" Krisztus szent kötelességet bízott egyházára. Valamennyi tagja legyen Isten élő csatornája, amelyen keresztül eljuttatja a világnak kegyelmének kincseit, Krisztus kimeríthetetlen gazdagságát. A Megváltó legfőbb kívánsága, hogy képviselői legyünk, akik megismertetik a világgal lelkületét és jellemét. A világnak pedig a legnagyobb szükséglete, hogy az Üdvözítő szeretete emberi lények által megnyilvánuljon.

A gyülekezet: Isten eszköze az igazság hirdetésére. Isten bízta meg, hogy különleges munkát végezzen. Ha minden parancsolatát teljesíti, és hű marad hozzá, akkor az isteni kegyelem bősége árad reá. Ha engedelmesen kitart Ura mellett, ha tiszteli Izráel Istenét, a poklok kapui sem vehetnek rajta diadalmat. Krisztus arra vágyik, hogy hatalmának teljével megerősítse népét, és általuk az egész világot körülvonhassa kegyelmével. Amikor Isten népe teljes szívvel aláveti magát Isten akaratának, Krisztus vágya beteljesedik. Ha Krisztus lakozik az emberi szívekben, akkor munkájuk nem a véges ember, hanem a végtelen Isten jelleméről fog árulkodni. Az isteni hatalom által formált jellem világosságot és dicsőséget nyer a Mennyből, hogy az élő Isten trónjára mutatva tehessen bizonyságot a világ előtt. Amikor ez megvalósul, a munka szilárdan és kettőzött erővel halad előre.