MINDENKI SZÁMÁRA VAN KEGYELEM

''Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek.'' (Rómabeliekhez 5:17)Istennél bőséges a kegyelem és az erő, de arra vár, hogy igényt tartsunk azokra. Azért nem látjuk be, hogy hatalmas szükségünk van rájuk, mert nem Jézusra, hanem önmagunkra tekintünk. Nem magasztaljuk Jézust, nem támaszkodunk teljesen az Ő érdemeire. Isten biztosította a feltételeket, Krisztus örökkévaló igazsága minden hivő lélek számláján megjelenik. A drága, szennyezetlen ruha, amely a Menny szövőszékén készült, biztosítva van a töredelmes, hivő bűnös számára, aki így szólhat: ''Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemnek; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül.'' (Ézsaiás 61:10) Isten bőséges kegyelmet biztosított annak érdekében, hogy a hivő tiszta maradhasson a bűntől. Az egész Menny a rendelkezésünkre áll határtalan forrásaival. Merítenünk kell a megváltás kútjából! Krisztus a törvény vége az igazságra mindazok számára, akik hisznek. Önmagunkban bűnösök vagyunk, de Krisztusban igazak. Miután Isten nekünk tulajdonítja Krisztus igazságát, igaznak jelent ki minket, és úgy bánik velünk, mint igazakkal. Szeretett gyermekeiként néz ránk.

Krisztus munkálkodik a bűn hatalma ellen, és ahol a bűn növekszik, a kegyelem megsokasul. Naponként haladhatunk a szentség ösvényén, és mégis úgy találjuk, hogy egyre magasabbra kell jutnunk. Azonban lelki izmaink minden megfeszítése, szívünk és agyunk igénybevétele során megértjük, hogy a haladásunkhoz szükséges kegyelemből igen bőségesen kapunk. Minél többet elmélkedünk ezen a gazdagságon, annál inkább birtokosai is leszünk annak, és annál jobban megmutatkoznak bennünk Krisztus áldozatának érdemei, amelyek a következők: igazságosságának védelme, kimondhatatlan szeretete, bölcsességének teljessége, és arra való hatalma, hogy szeplő és sömörgőzés nélkül állítson bennünket az Atya elé. A felkészülés napján élünk. A kegyelem teljességére van szükségünk a mennyei tárházakból. Az Úr gondoskodott arról, hogy kegyelméből jusson bőségesen minden egyes napnak az igénye szerint.


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!