MINDEN HIVŐ SZÁMÁRA

''Kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek megszentelésében és az igazság hitében.'' (2Thesszalonika 2:13)Ebben a szövegben feltárul a megváltás munkájának két képviselője, az isteni befolyás és Krisztus követőinek élő, erős hite. A Szentlélek megszentelése és az igazságban való hit által Isten munkatársaivá válunk. Krisztus vár egyháza együttműködésére. Jézus Krisztus vére, a Szentlélek és Isten Igéje a tulajdonunkban van. Tudjuk, hogy ennek a hatalmas mennyei gondviselésnek a célja olyan emberek megváltása, akikért Krisztus meghalt. Rajtunk áll, hogy megragadjuk-e Isten ígéreteit, és együttműködünk-e vele. Az emberi és isteni erőnek együtt kell munkálkodnia. A bűnünk miatt keresztre feszített, a feltámadott, majd a Mennybe emelkedett Krisztus, mint közbenjáró, ez a megváltás tudománya, amelyet tanulnunk és tanítanunk kell, a következő. Isten szándéka az, hogy népe megszentelt és megtisztított nép legyen, amely világosságot áraszt maga körül. Azt szeretné, ha példaadó életükkel a Föld háláját vonnák maguk után. Krisztus kegyelme elég ahhoz, hogy ezt mindenki megvalósítsa.

Isten korlátlanul fel tudja használni azt az embert, aki énjét megtagadva, szabad teret enged a szívében a Szentlélek munkájának, és teljesen Istennek szentelt életet él. Azok, akik testüket, lelküket és egész lényüket Isten szolgálatára szentelik, állandóan új fizikai, szellemi és lelki erőt kapnak. A Menny kimeríthetetlen tárháza áll a rendelkezésükre. Krisztus nekik adja saját Lelkének éltető leheletét, saját életét. A Szentlélek mennyei erővel ruházza fel őket, hogy értelmükben és szívükben munkálkodjék. A nekünk adott kegyelem által olyan győzelmet érhetünk el, amely saját téves nézeteink, jellemhibáink, kishitűségünk miatt lehetetlennek látszott. Mindenki, aki semmit vissza nem tartva, felajánlja magát az Úr szolgálatára, felbecsülhetetlen eredmények eléréséhez kap erőt. Isten csodálatos dolgokat fog tenni értük.