PÜNKÖSD

''És az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról;
és nagy kegyelem vala mindnyájukon.'' (Apostolok cselekedetei 4:33)Mit eredményezett a Szentlélek pünkösdnapi kiárasztása? A feltámadt Üdvözítőről szóló örömhír eljutott az akkor lakott világ legszélsőbb határáig, és mialatt a tanítványok a megváltó kegyelem üzenetét hirdették, hatása alatt lelkek tértek meg. Mindenfelől özönlöttek a hívők a gyülekezetbe. A hűtlenek újból megtértek. A bűnösök egyesültek a hívőkkel, és keresték az igazgyöngyöt. Az evangélium sok elkeseredett ellensége védelmezővé vált. A prófécia beteljesedett. ''Olyan lesz köztük a legalávalóbb, mint Dávid; a Dávid háza pedig. mint az Úrnak angyala'' (Zakariás 12:8). Minden keresztény felismerte a testvérében az isteni szeretet és jóindulat megnyilvánulását. Egyetlen cél foglalkoztatta őket; egyetlen vágy minden mást háttérbe szorított; egyetlen igyekezetük az volt, hogy Krisztus jellemét nyilatkoztassák ki, és országa építésén dolgozzanak. ''És az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról; és nagy kegyelem vala mindnyájukon'' (Apostolok cselekedetei 4:33).

Működésük folytán kiváló férfiak is csatlakoztak a gyülekezethez, akik az igazság elfogadása után arra szentelték az életüket, hogy másoknak is elvigyék azt a reményt, amely békével és örömmel töltötte meg a szívüket. A fenyegetések sem tudták visszatartani vagy megfélemlíteni őket. Az Úr szólt általuk, és miközben egyik helyről a másikra mentek, hirdették az evangéliumot a szegényeknek. Az isteni kegyelem csodás dolgai váltak valóra mindenfelé. Ilyen hatalmas munkát végez Isten, ha az emberek átengedik magukat Lelke uralmának. A Szentlélek ígérete nekünk is ugyanolyan bizonyosan szól ma, mint ahogyan az első tanítványoknak szólt. Isten ma is felülről jövő hatalommal ruház fel minket, azokhoz hasonlóan, akik pünkösd napján hallották a megváltás ígéretét. Isten Lelke és kegyelme ebben az órában is a rendelkezésünkre áll, mert szükség van rá, és a szaván fogjuk Istent. Az Istenért való lelkesedés indította a tanítványokat arra, hogy nagy erővel bizonyságot tegyenek az igazságról. Ennek a mi szívünket is át kellene tüzesítenie a megmentő szeretet, Krisztus és az Ő megfeszítése hirdetésére. A Szentlélek ma is eljön, válaszul az odaadó és kitartó imádságra, és betölti az emberek lelkét a szolgálathoz szükséges erővel.