AZ OTTHON LÉGKÖRE

''Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!'' (Apostolok cselekedetei 16:31)

Missziómunkát kell végeznünk az otthonunkban. Itt kell Krisztus hitvallóinak bemutatniuk, hogy mit tett értük a kegyelem Istene. A Krisztusban igazán hívő személyt isteni befolyás irányítja. Ez a befolyás érezhető az otthonában, és kedvező hatást gyakorol a családtagok jellemfejlődésére. A gyülekezetnek szüksége van minden kiképzett erőre, hogy mindenki, különösen pedig az Úr családjának sok fiatalja gondos védelmet élvezhessen. Az otthonunkban megélt igazság érezhetővé válik a távol végzett missziómunkáinkban is. Aki keresztény életet él az otthonában, az mindenütt ragyogó világosságot áraszt. Isten azt kívánja a gyermekektől és az ifjaktól, hogy csatlakozzanak az Úr seregéhez. Meg kell tanítani őket a kísértés elhárítására és a hit nemes harcának megharcolására. Mihelyt képesek megérteni az egyszerű szavakkal elmondott tanításaitokat, fordítsátok figyelmüket Jézusra! Tanítsátok őket önuralomra! Már fiatalon tanítsátok meg őket a győzelem kivívására, hogy elnyerhessék Jézustól azt a segítséget, amelyet meg tud, és meg is fog adni, kipótolva a szülők imádságos igyekezetét. Vidámítsátok és biztassátok őket abban a harcukban, amelyet a kísértések ellen vívnak, azért, hogy a Jézus Krisztustól nyert kegyelem által győztesen kerüljenek ki azokból.

A családi kör összhangját gyakran megtöri az elhamarkodott és ingerült nyelvhasználat. Mennyivel jobb lenne ki nem ejteni ezeket a szavakat! Egyetlen örömteli mosoly, békés, elismerő és szelídséggel kiejtett szó mélységes gyógyító, vigasztaló és felemelő befolyást áraszthat. Sokan így mentegetik elhamarkodott szavaikat és heveskedő vérmérsékletüket: ''Túl érzékeny vagyok, és hirtelen a természetben.'' Ez azonban soha nem gyógyíthatja be a meggondolatlan, szenvedélyes szavak okozta sebeket. Az érzéki embernek feltétlenül meg kell halnia, hogy az új ember megszülessen, és Jézus Krisztus birtokba vehesse a lelket. Életed példájával bemutathatod, mit végezhet el Isten hatalma és kegyelme annak érdekében, hogy az érzéki embert lelki emberré formálja át Jézus Krisztusban.