KRISZTUS TERMÉSZETÉNEK RÉSZESEI

''Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.''
(2Péter 1:4)Krisztus mindennapi életében kitűnt csodálatos jelleme. A mi példaképünk Jézus. Nagy munkát kell végeznünk annak érdekében, hogy jellemünket átformáljuk az isteni jellem hasonlatosságára. Krisztus kegyelmének át kell alakítania egész lényünket, és diadala addig nem lesz teljes, amíg a gyöngédség, krisztusi szeretet és szent cselekedet szokássá nem válik Isten gyermekeinek jellemében. Mindenkinek saját tapasztalatra kell szert tennie. Senki nem bízhatja üdvösségét valaki más gyakorlatára. Mindannyiunknak személyesen kell megismernünk Krisztust ahhoz, hogy helyesen mutassuk be Őt a világnak. ''Az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott'' (2Péter 1:3). Senki ne keressen mentséget az indulatos vérmérsékletre, torz jellemre, önzésre, irigységre, féltékenységre, bármilyen testi, lelki, szellemi tisztátalanságra. Tanulnunk kell Krisztustól. Tudatában kell lennünk annak, mit jelent Ő a megváltottai számára. Fel kell ismernünk, hogy a belé vetett hit által kiváltságunk van az isteni természet részesévé válni, és ekképpen megmenekülni a romlottságtól, amely kívánság által van a világunkban. Az Úr megtisztít bennünket a bűntől és minden jellemhibától. Egyetlen bűnös jellemtulajdonságot sem vagyunk kénytelenek megtartani.

Amint részesülünk az isteni természetben, a rosszra való öröklött és szerzett hajlamainkat az Úr eltávolítja a jellemünkből, és élő hatalommal ruház fel bennünket a jóra. Mindenkor az isteni tanítót szemlélve, és naponta részesülve jellemében, együttműködünk Istennel a kísértések legyőzésében. Isten és ember együttműködik, hogy az ember egy lehessen Krisztussal, mint ahogyan Ő is egy az Atyával. Együtt ülhetünk az Úrral a mennyei helyen. Gondolataink békésen és bizonyossággal nyugodnak meg Jézusban. Kimeríthetetlen gazdagság található Őbenne. Isten megadott nekünk minden szükséges segítséget és kegyelmet. Biztosította számunkra a mennyei kincsesház gazdagságát, és kiváltságunkban áll, hogy folyamatosan éljünk ezzel a lehetőséggel.