ISTEN GYŐZELEMRE SEGÍT

''Azért beszéltem ezt nektek, hogy békességetek legyen énbennem. E világon nyomorúságotok lesz; de bízzatok, én legyőztem a világot.'' (János evangéliuma 16. fejezetének 33. verse)Krisztus nem szenvedett kudarcot, nem vesztette el a bátorságát, és a követőinek ugyanazt a mindenféle nehézséget elhordozó hitet kell megmutatniuk a világnak. Úgy kell élniük és munkálkodniuk, ahogyan Jézus tette, mert mint nagy vezetőjüktől és tanácsadójuktól, tőle függenek. Bátorságnak, energiának és állhatatosságnak kell a birtokukban lennie. Ámbár látszólagos akadály áll majd az útjukban, az Ő kegyelmével tovább kell menniük. A nehézségről való panaszkodás helyett Uruk arra szólítja fel őket, hogy győzzék le a nehézséget. Nem kell semmitől kétségbeesniük, mindig reménykedniük kell. Páratlan szeretetének aranyláncával Krisztus Isten trónjához rögzítette őket. Krisztus azt akarja, hogy a világmindenségben létező legmagasabb befolyás, amely a legnagyobb hatalom forrásából áramlik, az Őt követőké legyen. A tanítványainak olyan hatalommal kell bírniuk, amely ellenáll az ördögnek; olyan hatalommal, amelyen sem a Föld, sem a halál, sem a pokol nem tud erőt venni; hatalommal, amely képessé teszi őket arra, hogy mindezeken diadalmaskodjanak, mint ahogy Krisztus is diadalmaskodott. A Biblia feljegyzi a jó emberek hibáját is, akiket Isten kegye kitüntetett. Valójában ezt a Biblia teljesebben tárja elénk, mint az erényt.

Azokat, akik Istentől kegyelmet és felelősséget kaptak, néha legyőzött a kísértés, és vétkeztek, éppen úgy, mint mi is. Az ő életük, mindenféle tévedéssel, balgasággal együtt figyelmeztetés. Ha hibátlan embereket ábrázolnának az Írások, akkor a bűnös természetünk miatt kétségbeeshetnénk, amikor a saját hibánkra és fogyatékosságunkra gondolunk. Ha azonban azt látjuk, hogy e hősök a miénkhez hasonló próbában küzdöttek, és hozzánk hasonlóan elbuktak a kísértésben, de mégis győzedelmeskedtek Isten kegyelme által, akkor mi is bátrak leszünk az igazságért való küzdelmünkben. Vereséget szenvedtek, de ismét felálltak, és Isten megáldotta őket. Épp így mi is győztesek lehetünk Jézus erejével. Krisztus tanítványainak élete legyen olyan, mint az Övé volt, a győzelem szakadatlan sora, amely itt ugyan jelentéktelennek tűnik, de annak ismerik el majd a boldog új Földön.