AZ ÍGÉRET EREJE

''Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és békés türelem által öröklik az ígéretet.''
(A zsidókhoz írt levél 6. fejezetének 12. verse)Tartsuk magunkat Isten Igéjéhez! Szükségünk van annak figyelmeztetésére, bátorítására, intésére és ígéretére. Fogadjuk a Szentírást Isten hozzánk intézett, nem csupán írott, hanem mondott szavaként is! A hozzá jövő szenvedőkben Krisztus nemcsak azokat látta, akik akkor segítséget kértek tőle, hanem mindazokat is, akik a korszakokon át hasonló ínségben és hasonló hittel fordulnak majd hozzá. Amikor így szólt a gutaütötthöz, ''Bízzál, fiam! Bocsánatot nyert a te vétked'' (Máté evangéliuma 9. fejezetének 2. verse), ezek a szavak más, bűnterhet hordozókhoz is szólnak, akiknek a segítségét kellene igényelniük. Így van ez Isten Igéjének mindenféle ígéretével. Ebben Ő személy szerint mindnyájunkhoz szól, olyan közvetlenül, mintha ténylegesen hallanánk a szavát. Krisztus megígéri nekünk a kegyelmét, és megosztja velünk a hatalmát. Ezek azok a falevelek, amelyek ''a népek gyógyítására szolgálnak'' (A jelenések könyve 22. fejezetének 22. verse).

Elfogadva, belénk ivódva, a jellemünk erősségévé, az élet mozgatórugójává, fenntartójává lesz. Semmi másnak nincs ilyen gyógyító ereje. Isten erős és gyöngéd szeretettel szereti a teremtményeit. Megalkotta a természet törvényét, az azonban nem önkényes kényszerítő eszköz. A tilalom, akár testi, akár erkölcsi törvénycikk legyen is, valamilyen ígéretet foglal magában. Ha engedelmeskedünk, áldás kíséri a lépteinket. Ha engedetlenek vagyunk, veszedelem és boldogtalanság lesz a következmény. Isten úgy tervezte a törvényét, hogy az közelebb vonja hozzá az embereket. Ha engedik, megmenti őket a gonosztól, és a jó útra vezeti a lépteiket. Kényszeríteni azonban sohasem fog. Túlságosan hitetlenek vagyunk. Bárcsak az Istenben való hitre vezethetném a népünket. Nem kell azt gondolnunk, hogy a hit gyakorlásához felfokozott izgalmi állapotra van szükség. Mindössze annyit kell tenniük, hogy higgyenek Isten Igéjében, mint ahogy egymás szavának hisznek. Ő mondta azt, és be is teljesíti. Csak nyugodtan bízz az ígéretében, mert Ő komolyan gondolja, amit mond. Mondd ezt. ''Az Igéjében így szól hozzám, és be is teljesíti az ígéretét!'' Ne nyugtalankodj! Bízzál! Isten Igéje igaz. Cselekedj úgy, mint aki bízik a mennyei Atyjában.