VISSZAUTASÍTHATATLAN JÓSÁG

''Milyen bőséges a te jóságod, amelyet fenntartasz a téged tisztelőknek,
és bebizonyítasz a benned bízókon az emberek fiai előtt.''
(A 31. zsoltár 19. verse)Az Úr arra szólít fel, hogy tegyünk vallomást a jóságáról.. Krisztus hűségének megvallása a Menny választott eszköze, amivel bemutathatjuk Őt a világnak. Méltányolnunk kell a kegyelmét, amelyet a hajdani szent emberek által ismertetett meg, de ennél is hatásosabb a saját tapasztalatunkról bizonyságot tenni. Isten tanúi vagyunk, ha isteni erő munkálkodása nyilvánul meg bennünk. Mindenkinek a másokétól különböző élete van, a tapasztalata is eltérő a többiekétől. Isten azt szeretné, ha a saját egyéniségünk jegyeit viselő dicséret szállna föl hozzá. Az Ő kegyelme dicsőségének, magasztalásának ilyen értékes elismerése, ha krisztusi élettel párosul, ellenállhatatlan erőt jelent a lélekmentő munkában. Ahhoz, hogy Krisztusról beszéljünk a világ előtt, előbb bennünk kell laknia a szeretetének. Senki nem tehet vallomást igazán Krisztusról, csak akkor, ha Krisztus gondolata és lelkülete él benne.

Meg kell értenünk, hogy mit jelent Krisztusról vallomást tenni vagy megtagadni. Ha a Lélek gyümölcse megnyilvánul az életünkben, akkor róla teszünk vallomást. Ha mindenről lemondunk Krisztusért, akkor az életünk alázatos, a beszélgetésünk mennyei, a viselkedésünk pedig kifogástalan lesz. Ha bennünk él az igazság hatalmas és megtisztító befolyása, és Krisztus jelleme megmutatkozik az életünkben, akkor Krisztusról teszünk bizonyságot. A becsületesség, határozottság és állhatatosság olyan tulajdonság, amelyet mindenkinek komolyan kell ápolnia magában. Ezek ellenállhatatlan erővel ruházzák fel a tulajdonosukat. Erőt adnak neki a jó cselekvésére, a gonosz legyőzésére, valamint a nehézség elhordozására. Akik teljességgel Krisztus oldalára álltak, azok szilárdan ki fognak tartani amellett, amit a lelkiismeretük és az értelmük helyesnek ítél. Az igaz keresztény élete bizonyság a benne élő Megváltóról. Jézus követőjének lelkülete és vérmérséklete Krisztuséhoz hasonló. Ő is, mint Jézus, szelíd és alázatos. A hite szeretet által munkálkodik, és megtisztítja a lelkét. Az egész élete bizonyság Jézus Krisztus kegyelmének erejéről.