A KERESZTÉNY NÖVEKEDÉS FELTÉTELE

''Imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjon bennetek ismerettel és igazi megértéssel; hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására.'' (A filippiekhez írt levél 1. fejezetének 9-11. verse)Ahol van élet, ott van növekedés és gyümölcstermés is. Ha nem növekszünk a kegyelemben, lelkileg silánnyá, beteggé és gyümölcstelenné válunk. Istennek a velünk való tervét kizárólag növekedés és gyümölcstermés útján érhetjük el. ''Abban dicsőül meg az én Atyám, hogy sokféle gyümölcsöt teremjetek; és legyetek az én tanítványaim'' - mondja Krisztus. Ahhoz, hogy sokféle gyümölcsöt teremhessünk, élnünk kell a lehetőségünkkel. Használjunk ki mindenféle alkalmat az erő megszerzésére. A tiszta, nemes jellem kiváltsága mindenki számára adott, azonban sokakban nincs komoly vágy az ilyen jellem után. Nem tudnak megválni a gonosz útjuktól a jó érdekében. Nem fogadják el azt az áldást, amely összhangba hozná őket Istennel. Képtelenek a növekedésre. A növekedés egyik isteni terve a továbbadás. A kereszténynek mások megerősítése által kell erősödnie. ''Aki mást felüdít, maga is felüdül.'' (A példabeszédek könyve 11. fejezetének 25. verse)

Ez nem puszta ígéret, hanem isteni törvényszerűség, amely által a jó cselekedet folyama a mélység vizéhez hasonlóan áramlik, miközben szüntelenül visszatér az eredeti forrásához. E törvény betöltése a lelki növekedés titka. Ha hit által Istenhez jövünk, Ő elfogad minket, és erőt ad a tökéletesség emelkedőjén felfelé vezető lépésekhez. Ha ügyelünk arra, hogy a szavainkkal és tettünkkel ne hozzunk szégyent arra, aki megbízott bennünk, és ha mindenféle lehetőséget kihasználunk, akkor eljutunk a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Keresztények! Jézus megmutatkozik-e az életünkben? Megteszünk-e minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy a testünk ne betegedjen meg? Hogy az értelmünk az énünkön túlmutatva, megkeresse minden pillanat ok-okozati összefüggését, és megküzdjön a kemény problémával, s győzzön az felett? Hogy az akaratunk szilárdan ellenálljon a gonosznak, és az igazság védelmére keljen? Keresztre feszítjük-e az énünket? Közeledünk-e a Krisztus teljességét elérő nagykorúság felé? Felkészülünk-e arra, hogy a kereszt jó katonáiként viseljük a nehézséget?