TESTBEN ÉS LÉLEKBEN

''Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és legyél egészséges, amint jó dolga van a lelkednek.'' (János harmadik levele 1. fejezetének 2. verse)Isten célja az, hogy a gyermekei eljussanak a Krisztusban levő érettség teljességének fokára. Ennek érdekében helyesen kell használniuk az elméjük, lelkük és testük erejét. Nem engedhetik meg maguknak, hogy eltékozolják akár a szellemi, akár a testi erejüket. Az egészségünk megóvása elsődleges fontosságú kérdés. Ha Isten-ismerettel tanulmányozzuk e tárgyat, megtanulhatjuk, hogy mind a testi, mind a lelki fejlődésünk számára a legelőnyösebb, ha ragaszkodunk az egyszerű étrendhez. Tanulmányozzuk türelmesen ezt a kérdést. Akik útmutatást nyertek a húsétel, a tea, a kávé, a nehéz és egészségtelen étel káros hatásáról, és akik eltökélték, hogy áldozat árán is szövetséget kötnek Istennel, azok nem engedik meg maguknak az olyan ételfélék fogyasztását, amelyekről tudják, hogy egészségtelenek. Isten megköveteli, hogy fékezzük meg az étvágyunkat, és az ártalmas dolgokban tanúsítsunk önmegtartóztatást. Még azelőtt kell elvégeznünk ezt a munkát, mielőtt tökéletes emberként állhatnánk meg Isten előtt.

Isten folyamatos fejlődést vár el a népétől. Tudomásul kell vennünk, hogy a szellemi fejlődésünknek és a lelkünk megszentelődésének legfőbb akadálya az étvágy bűnös kielégítése. Az egészségügyi megújulásról alkotott meggyőződésünk ellenére sokan helytelenül étkeznek közülünk. A testi és szellemi erőtlenség fő oka az étvágy kielégítése. Ez a gyökere a betegségnek és a korai halálnak is. Aki a lelke megtisztítására törekszik, ne feledje, hogy Krisztus hatalma képes az étvágy megfékezésére. A kegyességben való növekedés és a kiegyensúlyozott természet elnyerése érdekében tartsuk elengedhetetlennek a testünk egészségét. A helytelen evés és ivás helytelen gondolkodáshoz és tettekhez vezet. Mindannyian próba és vizsga alatt állunk. Megkeresztelkedtünk Krisztusban, és ha elvégezzük a részünket, azaz távol tartjuk magunkat mindenféle kártékony eleségtől, akkor erőt nyerünk a Krisztusban való növekedéshez. Krisztus az élő fejünkké válik, és meglátjuk Isten szabadítását.