MENNYEI GYÓGYSZER

''Hogy megdicsőüljön a mi Urunk, Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is Őbenne, a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből.'' (A thesszalonikaiakhoz írt második levél 1. fejezetének 12. verse)Sokan vágyakoznak a kegyelemben való növekedésre, imádkoznak azért, és csodálkoznak, hogy az imájuk nem talál meghallgatásra. A Mester adott nekik munkát, amely által növekedhetnének. Mi értéke van az imának akkor, amikor a munkádra van szüksége az Úrnak? A kérdés az, hogy igyekszem-e megmenteni azoknak az emberek a lelkét, akikért Krisztus meghalt. A lelki növekedés attól függ, hogy másokkal is közöljük-e azt a világosságot, amelyet Istentől kaptunk. A legjobb gondolatunkat a tevékeny munkavégzésre kell fordítanunk. Cselekedjünk jót, és csakis jót az otthonunkban, a gyülekezetben és a környezetünkben. Ahelyett, hogy aggasztana az a gondolat, miszerint nem növekedsz a kegyelemben, teljesítsd mindenkor a felmerülő kötelességedet, és viseld a szíveden az emberek lelke megmentésének terhét. Minden elképzelhető módon törekedj megmenteni az elveszetteket. Legyél udvarias, kedves és könyörületes! Beszélj alázattal a boldog reménységedről, Jézus Krisztus szeretetéről, jóságáról, kegyelméről és szentségéről. Ne aggódj a növekedésed felől.

A növények nem tudatos erőfeszítés által növekednek. Nem az aggodalmasság, hanem Isten fenntartó ereje biztosítja a fejlődésüket. Ha odaszenteljük a szívünket és a lelkünket Isten szolgálatára, végezzük a ránk bízott munkát, és Jézus lábnyomában járunk, akkor a szívünk megszentelt hárfa lesz, amelynek minden húrja dicséretet és hálaadást zeng a Báránynak, akit Isten küldött, hogy magára vállalja a világ bűnösségének büntetését. Az Úr Jézus a mi erőnk és boldogságunk, a nagy tárház, amelyből az emberek mindenkor erőt meríthetnek. Róla elmélkedve és beszélve, egyre tovább szemlélhetjük Őt. Részesülünk a kegyelmében és az áldásában, amely által másokat is megsegíthetünk. A szívünkben élő hála arra késztet bennünket, hogy másoknak is beszéljünk az ingyen kapott áldásról. Így elnyerve és továbbadva Isten áldását, növekedünk a kegyelemben.