KRISZTUS VÁR

''És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.'' (Máté evangéliuma 24:14)Krisztus evangéliuma az elejétől a végéig a megmentő kegyelem üzenete. Ez az üzenet világosan érthető, és hagyatkoznunk kell a vezetésére. Megsegíti a bajban levőt, megnyitja az igazság megértésére vak szemeket, és irányítja az igaz alapot kereső lelkek útját. A teljes értékű és örök érvényű szabadulás minden ember számára elérhető. Krisztus vár, és vágyakozik azután, hogy kimondhassa megbocsátó szavát, és ingyen felajánlott kegyelmében részesíthesse az embert. Miközben várva vár, elismétli a Jerikó kapujánál ülő vaknak mondott szavait. ''Mit cselekedjem veled?'' (Márk evangéliuma 10:51) Elveszem a bűnödet, és megmoslak a saját véremben. Az élet minden területén megváltásra váró emberek járnak-kelnek. A vakok tapogatóznak a sötétségben. Adjatok nekik világosságot, és Isten meg fog áldani érte titeket, munkásait. Krisztus művében nagyobb elszántságra van szükségünk. Az igazság ünnepélyes üzenetét olyan hatékonysággal kellene hirdetnünk, hogy a hitetlenek is meglássák, Isten az, erőnk élő forrása, aki kiegészíti törekvéseinket.

Minden keresztény kiváltsága, hogy ne csak várja, de siettesse is az Úr Jézus Krisztus eljövetelét. Ha nevének minden hitvallója gyümölcsöt teremne az Ő dicsőségére, akkor az evangélium magvát rövid időn belül elvethetné a világban. Az utolsó aratnivaló is gyorsan beérne, és Krisztus eljönne az értékes gabona betakarítására. Elérkezett az idő, amikor Isten követei felnyitják a világ előtt a papírtekercset. A hármas angyali üzenet igazságát minden népnek, nemzetnek és népcsoportnak hirdetni kell; minden földrész sötétségét el kell oszlatni, és terjednie kell a tenger szigetein is. Nem halogathatjuk ezt a munkát. Legyen a jelszavunk: ''Előre, mindig előre!'' A Menny angyalai járnak majd előttünk, hogy az utat előkészítsék a számunkra. Ne hárítsuk el magunktól a külső területek terheit, míg az egész Föld nem fénylik az Úr dicsőségétől.