ISTEN GYERMEKEI

''Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Őhozzá; mert meg fogjuk Őt látni, amint van.'' (1János 3:2)"Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk.'' Felérhet-e ezzel bármilyen emberi rang? Milyen magasabb címet tölthetnénk be annál, mint hogy a végtelen Isten gyermekeinek neveztetünk? Micsoda hatalmas gondolat, páratlan leereszkedés, csodálatos szeretet, hogy a halandó ember szövetségben összekapcsolódhat a Mindenhatóval. ''Hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az Ő nevében hisznek'' (János evangéliuma 1:12). ''Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk.'' Felérhet-e ezzel bármilyen emberi rang? Mutassuk be a valódi keresztényi életet! Tegyük azt vonzóvá és érdekessé mások számára! Ha tényleg akarjuk, akkor véghez is tudjuk vinni ezt. Töltsük meg elménket örök és lelki jellegű élményekkel, hogy ezáltal mások számára is valószerűvé tehessük a kereszténységet. Hit által megláthatjuk Jézust, amint az Atya jobbján közbenjár értünk. Hit által megláthatjuk azokat a hajlékokat is, amelyeket Krisztus készít az Őt szeretőknek. A hit szeme előre látja a győzők számára előkészített ruhát és koronát.

A hit hallja a megváltottak énekeit, és megragadja az eljövendő dicsőség ígéretét. Ha meg akarjuk látni a királyt az Ő szépségében, szerető engedelmesség által közel kell húzódnunk Jézushoz. Az Atyával és Fiával való közösség ápolása során jellemünk nemessé, csiszoltabbá lesz, s közben részeseivé válunk a kimondhatatlan és dicsőséggel teljes örömnek. Jóllehet az élelemnek, ruhának, munkahelynek és gazdagságnak megvan a maga értéke, de kapcsolatban állni Istennel, és az isteni természet részesévé válni, ez az igazán felbecsülhetetlen érték. Életünket rejtsük el Krisztussal együtt Istenben. Noha még nem látszik, hogy mivé válhatunk, amikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, olyanok leszünk, mint Ő, és úgy látjuk majd Őt, amint van. A keresztényi jellem méltósága úgy sugárzik majd, mint a Nap, és a Krisztus arcáról áradó sugarak visszatükröződnek azokon, akik hozzá hasonlóan megtisztították magukat. Ingyen hozzájuthatunk ahhoz a kiváltsághoz, hogy Isten gyermekei lehessünk. Minden tulajdonunk, és még az életünk sem túl drága ahhoz, hogy ezt megszerezzük.