FELKÉSZÜLÉS AZ ANGYALOK TÁRSASÁGÁRA

''Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.'' (Rómabeliekhez 12:1)Nem kételkedünk abban, hogy évek óta vallott tanításaink a jelenvaló igazság részei, és abban sem, hogy az ítélet egyre közeleg. Azzal készülünk találkozni, aki a szent angyalok seregével jelenik meg majd az ég felhőiben, hogy megadja a hűségeseknek és igazaknak a halhatatlanság ajándékát. Isten igazságát minden ember különböző módon ragadja meg, de amint annak befolyása alá kerülünk, az elvégzi bennünk a szükséges munkát. Erkölcsileg alkalmassá tesz minket a dicsőség országára és a mennyei angyalok társaságára. Most az Isten műhelyében élünk. Sokan vannak közöttünk, akik meglehetősen durva és csiszolatlan kövek. De amint megragadjuk Isten igazságát, annak befolyása hatással lesz ránk. Felemel minket, és eltávolít belőlünk mindennemű tökéletlenséget és bűnt, bármilyen természetű legyen is az. Így készít föl arra, hogy szépségében lássuk meg a királyt, végül pedig a dicsőség országában csatlakozzunk a tiszta és szent angyalok társaságához.

Ennek a folyamatnak itt, e Földön kell végbemennie rajtunk. Itt kell alkalmassá válnia testünknek és lelkünknek a halhatatlanságra. Olyan világban élünk, amelyik ellenkezik a tiszta és igaz jellemmel és a kegyelemben való növekedéssel. Bárhová is tekintünk, csupa romlást, tisztátalanságot és bűnt látunk. A halhatatlanság elnyerése előtt eleget kell tennünk kötelességünknek. Tisztán és szentként kell megőriznünk testünket és lelkünket attól a romlottságtól, ami ezekben az utolsó napokban burjánzik körülöttünk. A fény világosan ragyog, senkinek sem kell tudatlanságban maradnia, mert maga a mindenható Isten az ember tanítója. Az a terve, hogy az egészségügyi megújulás nagyszerű üzenetét mindenütt hirdessék, és ezáltal az embereket kutatásra indítsák. A bűnös, egészségromboló és agyat kimerítő szokásaik miatt az emberek nem képesek felismerni azt a szent igazságot amely megszentelhetné, csiszolhatná, felemelhetné, és alkalmassá tehetné őket a mennyei angyalok társaságára.


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!