HAZEFELÉ

''Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.'' (Máté evangéliuma 25:34)Krisztus eljövetele közelebb van, mint akkor volt, amikor hivőkké lettünk. A nagy küzdelem a végéhez közeledik. Isten csapásai elérték a Földet. Ünnepélyesen figyelmeztet az Úr: ''Azért legyetek készen ti is; mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia'' (Máté evangéliuma 24:44). A földi történelem végső szakaszában élünk. A jövendölések gyors egymásutánban teljesednek be. A próbaidő órái sebesen peregnek. Egyetlen perc vesztegetnivaló időnk sincs. Vigyázzunk, nehogy elaludjunk az őrhelyünkön. Senki se mondja a szívében vagy tetteivel: ''Halogatja Urunk az ő eljövetelét'' (Máté evangéliuma 24:48). Hirdessük Krisztus közeli eljövetelét a figyelmeztetés komoly szavaival. Az Úr hamarosan eljön. Már most felkészültnek kell lennünk ahhoz, hogy békességben várhassuk az Ő eljövetelét. Legyünk eltökéltek, és tegyünk meg minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy a körülöttünk élők is megismerjék a világosságot.

Ne csüggedjünk, hanem legyünk mindig derűsek, és tartsuk Jézust szüntelenül a szemünk előtt, mert hamarosan eljön, és nekünk készen kell várnunk a megjelenését. Mily dicső lesz megpillantani Őt, és megváltottaiként fogadni üdvözlését! Régóta várunk, de reménységünknek nem szabad elhalványulnia. Ha Krisztus szépségét szemléljük, akkor örökre áldottak leszünk. Feltör belőlem a kiáltás: hazafelé tartunk! Közeledünk az időhöz, amikor Krisztus eljön hatalommal és nagy dicsőséggel, hogy örök otthonukba vigye megváltottait. Régóta várjuk Üdvözítőnk eljövetelét, de az ígéret semmivel sem bizonytalanabb. Nemsokára megígért otthonunkban leszünk. Ott majd Jézus az Isten trónjából eredő víz mellé vezet, és megmagyarázza a sötétnek vélt gondviselését, amelyeken e Földön átvezetett, jellemünk tökéletesítése céljából. A helyreállított Éden szépségeit teljes dicsőségükben láthatjuk meg. A Jézus által fejünkre helyezett koronát az Üdvözítő lába elé tesszük. Aranyhárfánkat pengetve, megtöltjük az egész Mennyet a trónon ülőnek dicséretével.


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!