HÁLA A BAJOK IDEJÉN

A keresztények gyakran mondják azt, hogy "Isten jó"! Számos esetben meg tudjuk köszönni az Ő jóságát egy adott helyzetre vonatkozóan.Hallottam egy történetet, amikor egy nagyon beteg gyermek csodával határos módon meggyógyult. Olyat is, amikor egy szinte már elveszített munka megtartásra került. Illetve olyat is, amikor a lázadó tinédzser visszatért Istenhez. De mi lenne ha akkor, ha a beteg meghalt volna, ha a munkát elveszítették volna, a tinédzser soha sem tér vissza? Akkor is jó az Isten? Még mindig hálásak lennénk az Istennek, ha a mi életünkben történne valamilyen tragikus dolog, a csodával határos módon való megmenekülés helyett?

A Biblia azt mondja, hogy Isten mindig jó. Nem pedig egyik pillanatban az,
a másikban pedig nem.

Amikor ideálisak a körülmények, a nehéz helyzetek enyhülnek, akkor könnyen hálát adunk Neki. De mi van azokkal az időkkel, amikor nehéz körülményeim vannak? Csak akkor kell köszönetet mondanom Istennek, amikor az életem nehézségektől mentes? A Biblia azt mondja, hogy a körülmények nem határozzák meg Isten jóságát. Isten mindig jó. Ezért állandó hálával lehetünk felé, függetlenül a körülményeinktől.

Minden körülmény közepette Isten jó
Íme néhány igazság a Szentírásból, amelyek segíthetnek Isten jóságának helyes megértésében:

 • Istennek az életünkre vonatkozóan csak jó akarata van (Róma 12:2). Időnként, sőt gyakran az Ő akarata magában foglalja a próbákat és a nehézségeket is, amelyeket arra használ, hogy alakítson bennünket.
 • Minden dologban, minden körülmény között, Isten a mi javunkra fordítja a dolgokat. "Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak." (Róma 8:28)
 • Isten jóságának tudata lehetőséget biztosít számunkra, hogy "minden körülmény között köszönetet mondjunk." (1Thesszalonika 5:18), és mind a könnyű, mind nehéz helyzetekben egyformán mondhassuk: "Isten jó!"
 • Csak akkor kell köszönetet mondanom Istennek, amikor az életem nehézségektől mentes?


  Isten jóságában élni
  Mivel láthatjuk, hogy Ő állandóan jó, függetlenül a körülményektől; engedjük, hogy ez a gyönyörű igazság befolyásolja életünket, valamint azt, ahogyan másokhoz viszonyulunk, és úgy általában, megéljük a mindennapokat. Íme néhány útmutatás:

  1. Emlékeztesd magad, hogy Isten minden időben jóságos!
  2. Mondj köszönetet neki, bármilyen helyzetben is vagy!
  3. Légy érzékeny mások szükségleteire a környezetedben, akik nehéz,
  fájdalmas időn mennek keresztül!
  4. Tudatosítsd magadban az Ő jóságának ismeretét, különösen a nehéz időkben!
  5. Isten jóságának megértése megváltoztatja a próbákhoz,
  illetve embertársainkhoz való hozzáállásunkat.

  Miért lennénk hálásak?
  Számos héber és görög szót fordítottak a Bibliában a "köszönöm" és "hálaadás" kifejezésre. Mindazonáltal tükrözik az igazságot, hogy jó Istenünk megérdemli népe háláját és dicséretét.

  A hála a helyes válasz Istennek, és az ő kegyelmének az életünkben.

  "Hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat! Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem." (Zsoltárok 50:14-15)

  Nincs olyan, amit joggal várhatnánk Istentől, Ő mégis adni akar nekünk. Nem érdemeljük meg az üdvösséget, és a megbocsátását sem, Isten mégis ránk árasztja azokat. Minden jó dolog az életünkben szeretetteljes és irgalmas mennyei Atyánk kegyelmi cselekedete.

  Áldás és kiváltság az, hogy megköszönjük Istennek az irgalmát és kedvességét. Ez megváltoztatja hozzáállásunkat és tudatosítja bennünk Isten tevékenységét az életünkben. Megaláz minket, és lehetővé teszi számunkra, hogy meglássuk, mennyire igazán nagy Istenünk!

  Mutassunk hálát Istennek még akkor is, ha nehéz idők vannak?
  Pál apostol megmutatta nekünk, hogyan kell köszönetet mondani Istenünknek körülményeink ellenére. A próbák, nehézségek és üldöztetések töltötték be életét, mégis célzottan gyakorolta a hálaadást. A gyülekezeteket állandó hálára bíztatta, még nehézségek idején is. Például, amikor a thesszalonikai gyülekezet üldözést szenvedett, Pál így írta:

  "Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra." (1Thesszalonika 5:16-18)

  Illetve a római börtönből arra ösztönözte a filippibelieket:

  "Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban." (Filippi 4:6-8)

  Pál tudta, még akkor is, ha fizikai körülményei súlyosak voltak, hogy Isten jelen van, és Isten a mi javunkat akarja az Ő dicsőségére. A hálaadásra való céltudatos összpontosítás megnyitja az ajtót az öröm és a béke számára, még a szívfájdalom és a küzdelem közepette is.

  Áldás és kiváltság az, hogy megköszönjük Istennek az irgalmát és kedvességét. Ez megváltoztatja hozzáállásunkat


  4 ok a hálára Isten felé a bajok idején
  Még akkor is, ha valamilyen nehézség vagy szívfájdalom közepette is vagyunk, továbbra is megköszönhetjük az Úrnak, hogy ki Ő és mit tett értünk. A 118. zsoltár írója példát mutat nekünk. Ismerte a nehézségeket. Az élete nem volt könnyű. Elárulták és megtámadták. Úgy érezte, hogy reménytelen és veszélyes helyzetbe kerül, és nincs kiút. De a próbák sűrűjében megtapasztalta Isten személyes beavatkozását. A 118. Zsoltár 8-14-ben a zsoltáros tanúbizonyságot tett Isten szabadításáról, és háláját fejezte ki. Több oka van annak, hogy miért mondjunk köszönetet Istennek a nehézségek idején:

  1. Isten a menedékünk - Amikor viharok vesznek körül, mindig biztonságra lelhetünk az Úr közelében. Ő menedékünk a viharos időkben. "Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban." (Zsoltárok 46:2) Lehet, hogy mások nem megbízhatóak, de Istenbe mindig bízhatunk. A többi emberben nem lehet mindig megbízni, ám Istentől függünk minden helyzetben. Mint a zsoltáros, amikor bajok közepette vagyunk, köszönetet mondhatunk Istennek, hogy Ő a mi menedékünk. Amikor elrejtjük magunkat benne, Ő lesz a mi oltalmunk!

  2. Isten a védelmezőnk - Amikor az emberek és a körülmények ellenünk vannak, nem csodálkoznunk kell, vagy aggódnunk a győzelem miatt. Maga Isten az, aki együtt jár az Övéivel, és harcol értük (5. Mózes 30: 3-4). Amikor a zsoltárost az ellenségei körülvették, a győzelem az Úr nevén keresztül jött. Úgy érzed, hogy "ellenségeid körülvettek?" Hívd az Úr nevét! Köszönd neki, hogy ő a védelmeződ!

  3. Istenben van az erőnk - "Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem" (Zsoltárok 118:14). Isten megment! A hatalma erőssége révén a bajból meg fog szabadítani minket. Ő az oka az éneklésnek, tehát mondjunk dicséretet és hálaadás dalát Istenünknek, aki az erőnk!

  4. Isten mindig jó! - Mivel Isten jó, ezért azon dolgozik életünk körülményein keresztül a mi érdekünkben, hogy hozzá forduljunk és elismerjük dicsőségét!

  Jó Istenünk a mi menedékünk, védelmezőnk és erőnk! Ha a mai napokban ha másért nem is érezzük, hogy hálát adhatnánk, megköszönhetjük Neki ezeket. Mondjunk köszönetet neki ma is, különösen ha életünk nehéz szakaszon megy keresztül.


  Ezeket is ajánljuk


  A megváltás ára

  Hogyan mentünk ennyire tönkre?

  Ígéret szerint: Ószövetségben (2)


  Kommentelj a facebook megosztásnál


  #nicelifearchiv Hallottam egy történetet, amikor egy nagyon beteg gyermek csodával határos módon meggyógyult. Olyat is,...

  Közzétette: Nicelife2022. szeptember 27., kedd