HITHARC A FÉLELEM FELETT: 5 ÍGÉRET ISTENTŐL

A világ, amelyben élünk: ijesztő. Fel kellett hagynom a hírek olvasásával és követésével, mert annyira lehangoló volt. A félelem olyasmi, amivel egész életünk során harcolunk..Nem számít, hogy férfi, nő vagy gyermek vagy. Mindannyiunkat megtalál és hatalmába kerít az érzés, és egyszer csak azt vesszük észre, hogy teljesen eluralkodott rajtunk. De választhatjuk a félelem helyett a hitet.

Isten tudja, hogy életünk során mennyi mindennel kell megküzdenünk, de Ő arra is választ ad, hogy mit tegyünk ezekben a harcokban. Megad minden választ, lehetőséget és eszközt,

hogy szívünkben nyugodtan lehessünk és békében járjuk az életet.

Amikor eluralkodik rajtunk a félelem, nehéz a pánik sűrűjén keresztül észrevenni ezeket az ígéreteket. Ezért jó, ha megtanuljuk ezeket az igeverseket, hogy a nehéz időkben legyen mire emlékeztessük magunkat. Mert ezek a versek mindig ott vannak számunkra, amikor szilárd alapra van szükségünk, amíg el nem vonul fejünk felől a vihar, amíg a félelem hulláma el nem csendesedik életünkben.

Isten tudja, hogy életünk során mennyi mindennel kell megküzdenünk, de Ő arra is választ ad, hogy mit tegyünk ezekben a harcokban


1. "Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak." (Ésaiás 41:10)

2. "Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe; ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek." (Zsoltárok könyve 46:1-3)

3. "Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled.
Ne félj hát, és ne rettegj!"
(Mózes V. könyve 31:8)

4. "Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig." (Zsoltárok könyve 36:5)

5. "Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver?" (Rómaiakhoz írt levél 8:35)

Isten velünk van, Ő segít nekünk, kezeivel felemel minket. Ő a mi menedékünk. Erőnk. Ő a segítségünk a bajban. Előttünk megy. Soha nem hagy el minket. Szeretete az égig ér. Semmi sem választhat el Tőle. Ez csak egy csepp az összes ígérethez képest, de csak így lehet leküzdeni a félelmet és a szomorúságot.

Szeretete irántad meghaladja, felülmúlja mindazt, amit e világ ránk terhel.


Ezeket is ajánljuk


A hit pajzsa védelmet nyújt

Ott lesz majd Isten?

Tanulj meg Istenben bízni!


Kommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifearchiv Nem számít, hogy férfi, nő vagy gyermek vagy. Mindannyiunkat megtalál és hatalmába kerít az érzés, és...

Közzétette: Nicelife2022. október 11., kedd