ÍGÉRETEK AZ ÉLETÜNKBEN (1)

Nekünk, embereknek az életünkben mindig valami nagyon biztos tényezőre van szükségünk ahhoz, hogy előre tudjunk tervezni, hogy fel tudjunk készülni valamire, vagy, hogy ne legyünk boldogtalanok, elégedetlenek, stresszesek, reménytelenek.Arra van szükségünk, hogy minél biztosabb, ígéretesebb információhoz jussunk a jövőt illetően ahhoz, hogy nyugodtak lehessünk abban: meg fog történni valami, időben odaérkezünk valahová, lesz helyünk valahol, illetve meg tudunk csinálni valamit, amit régóta tervezgetünk.

Van még egy terület, amiben – véleményem szerint – bizonyosságra, biztonságra, ígéretre van szükségünk ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Ez a terület pedig nem más, mint emberi kapcsolataink. Egyetlen kapcsolat sem működik kommunikáció nélkül. (Mi emberek a mai világban talán az eddigi legtöbbféle módon kommunikálhatunk kapcsolatainkban: szavakkal, gesztusokkal, szemkontaktussal, a modern technikának köszönhetően távolról is tudunk kommunikálni hanghívással, videó üzenettel, szöveges üzenettel.)

Beszélgetéseinkben nem csak a jelennel foglalkozunk, hanem a jövővel is: ígéretet teszünk egy probléma megoldásával kapcsolatban, vagy jelenlétünkről biztosítunk valakit megbeszélt időben, megbeszélt helyen. Ezek után talán elmondhatjuk, hogy életünk egy része a remélt, elvárt, biztosnak vélt események, cselekedetek bekövetkezésének várásáról szól, azaz: ígéretek bekövetkezéséről, vagy nem bekövetkezéséről – ilyenkor nagyon csalódottak tudunk lenni, és igyekszünk bepótolni azt, amire nem volt lehetőség, de előfordulhat az is, hogy túl nagy a csalódottság ahhoz, hogy újra próbálkozzunk a megvalósítással.

De mit szólnál ahhoz – kedves olvasó – ha azt írnám, hogy az egész, amit idáig emberi szinten fejtegettem számodra az ígéretekkel kapcsolatban, mind Istenre, és a te Istennel való kapcsolatodra is vonatkozik?

Ha Ő ígér valamit gyermekeinek, az a legbiztosabb ígéret az életünkben


Annyiszor beszélünk a Bibliáról (keletkezéséről, az írókról, szövegkörnyezetről, fordításokról), annyiszor emlegetjük úgy azt, mint Isten Szava, Isten Igéje – ami igaz, szent, cselekvő, élő és ma is ható – hogy mindeközben elfelejtünk még nagyobb távolságból rátekinteni! Mégpedig úgy, hogy a Biblia Isten Szava – mellyel Isten tesz ígéretet – és valóban, a Biblia Isten Igéje – mellyel meg is cselekszi ígéreteit!

Ez jelenik meg a Biblia elejétől (Ószövetség) egészen a végéig (Újszövetség)! Emberi történeteken keresztül arról tesz bizonyságot számunkra Isten a Bibliában, hogy, ha Ő ígér valamit gyermekeinek, az a legbiztosabb ígéret az életünkben – bármi is történjen, Ő véghezviszi azt!

Nem kell azon rágódnunk, vajon Isten:

• valóban ott lesz-e életünkben, bármerre is legyünk (1Móz 28,15; Mt 28,20)
• valóban kitart-e mellettünk (Józs 1,9; Mt 14,30-31),
• valóban megteszi-e azt, amiről olvashatunk Igéjében (1Sám 12,16; Apcsel 6,7a),
• tényleg megújít-e bennünket, ha Rá figyelünk (Ez 36,26; 2Kor 5,17),
• ha úgy is tűnik számunkra, hogy késlekedik, megérkezik a maga idejében (Hab 2,3b; Lk 12,37) !

Hiba azt gondolnunk, hogy amiket a Bibliában olvasunk Istenről, Isten ígéreteiről, már a múltéi, mert csak azoknak az embereknek szól, akikről a Biblia lapjain olvashatunk! Mert, ha valóban hisszük, hogy Isten Igéje örökké él (1 Pt 1,25a), ma is élő és ható (Zsid 4,12), alkalmas a tanításra és iránymutatásra (2Tim 3,16) akkor azt is higgyük el, hogy Isten ígéretei gyermekei számára ma is aktuálisak! Erről tesz bizonyságot egy olyan ige, mely – ha belegondolunk – a Biblia összes ígéretének ígérete:

"… az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek … Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. … Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök." (Gal 3,22b, 26, 29.)

Tehát azok az emberek, akik Jézus Krisztus nevében megkeresztelkednek és hisznek, azok Isten fiai, ezért örökösök, mégpedig Isten ígéreteinek örökösei! Istennek milyen személyes ígéretei vannak számodra? Ahhoz, hogy ezt kiderítsd, időt kell szánnod a Biblia olvasására (Isten Igéjének tanulmányozására), imádkozásra (Istennel való kapcsolatos ápolására), mert csak így fog növekedni az Istenben való hited és bizalmad, melyek elengedhetetlenek az ígéretek beteljesüléséhez életedben!

Egy lánya Istennek | facebook.com/1lanyaIstennek

Ezeket is ajánljuk


A világ és amit Jézus ad

Hitharc a félelem felett: 5 ígéret Istentől

Keresztény vagyok