VALÓBAN ISTEN SZÓL HOZZÁM?

Manapság sok keresztyén állítja, hogy Isten szólt hozzá. Bár hiszem, hogy Isten ma is szól az ő gyermekeihez személyesen, nem minden hozzánk szóló hang származik Istentől.Hogyan kerülhetem el a megtévesztést?
Honnan tudhatom, hogy amit hallottam, az valóban Istentől jött?

A válasz nagyon egyszerű: Isten Igéjéből.

Isten kijelentett és leírt Igéjéből. Sok keresztyén él középszerű életet azért, mert nem tudják, hogyan értsék meg Istent és az ő akaratát. Ezek közül a szeretett testvérek közül sokan azért élnek így, mert fogalmuk sincs arról, kicsoda Isten. Ami még rosszabb, vannak köztük, akik azért nem tudnak semmit Isten terveiről, mert sohasem nyitják ki, nem olvassák a Bibliát.

"A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített."
(2 Timótheus 3:16-17)

Isten Igéje elég arra, hogy tanítson minket és építsen a hitben.
A Zsoltárok 1:1–3 egyenesen így biztat:

"Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz."

A Lukács 11:28-ban pedig azt olvassuk, hogy Jézus így felelt egy asszonynak:

"De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják."

1. Fejlessz ki érzékeny hallást!
Barátom, meg tudjuk tanulni, hogyan ismerjük fel, hogy egy hang valóban az Úrtól való-e.

"A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére." (Zsidókhoz írt levél 5:14)

Az egyik lehetőség, hogy edzzük magunkat, kifejlesztjük magunkban a képességet, mely felismeri egy hangról, hogy valóban Isten hangja-e, és kell-e hallgatnunk rá. A másik lehetőség, hogy ölbe tett kézzel várunk a szobánkban. Barátom, az egész azzal kezdődik, hogy Krisztus követőjévé válunk, mert Jézus maga mondta a János 10:27-ben:

"Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem."

2. Ragaszkodj Isten Igéjéhez!
Mindannyiunknak őt kell követnünk, meg kell hallanunk és meg kell tartanunk szavát. Ragaszkodjunk Isten Igéjéhez, és minden mást ehhez mérjünk, hogy így felismerjük, vajon az Úrtól való-e.

"Jézus így válaszolt: Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és nála maradunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igéimet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki elküldött engem."
(János 14:23–24 RÚF)


Ezeket is ajánljuk


22 erőteljes AW Tozer-idézet

Évkezdés Istennel

Három mód arra, hogy tudd, Isten akarata-e