ÁLLJUNK MEG A SZELLEMI HADVISELÉSBEN!

6 biztos módja, hogy erősen megálljunk a szellemi hadviselésben.A szellemi harc visszavezethető (a kifejezés használata nélkül) az Újszövetségig,
ahol Pál kijelentette:

"Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak." (Efézus 6:11-12)

"Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására; lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak." (2 Korinthus 10:3-5)

6 biztos módja, hogy erősen meg tudjunk állni a szellemi hadviselésben:

1. Tudd, hogy a szellemi harc nagyon is valóságos
A szellemi harcnak nem kell egy furcsa, zavaros, túlságosan szellemi dolognak lennie. Felismerhető, egyértelműen jelzett és megtapasztalható Isten erejében. Az első lépés ahhoz, hogy ellene tudjunk menni, az a felismerés, hogy a Biblia gyakran figyelmeztet bennünket arra, hogy szellemi harccal kell majd szembenéznünk. Valamint ha megértjük, hogy a szellemi harc valóságos, azt is tudni fogjuk, hogy meg vannak a küzdelemhez szükséges eszközeink, melyet az Efézus 6-ban találunk:

"Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.

Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével; Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde: Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért." (Efézus 6:10-18)

2. Nem minden helyzet szellemi harc
Mindannyian szembesülünk nehézségekkel az életünkben. Még hívőként is – sőt meglehet, hogy épp a hitünk miatt! Jézus ezt ígérte; és az egyház mindig is megtapasztalhatta ezt a fajta valóságot. Nem minden nehézség számít szellemi harcnak az életben.

Ahogy mondani szokták, "ne keresd az ördögöt minden kő alatt".

Néha, amit szellemi hadviselésnek tartunk, valójában Isten próbatétele és a mi megtisztulásunk érdekében történik (Zsoltárok 66:10, 1 Péter 1:7, Ézsaiás 48:10, Példabeszédek 17:3), vagy akár mi is lehetünk a helyzet okozói, talán csak azt aratjuk, amit vetettünk. (Galata 6:7-8, Példabeszédek 19:3) Azt mondják, fel kell ismernünk, hogy szellemi valósága van annak, amivel szembe kell nézünk.

3. Tudd, hogyan ismerd fel a szellemi harcot
• Szellemi harc leggyakrabban, közvetlenül azelőtt vagy azután történik, amikor Isten valami erőteljes szolgálatra hív el minket, vagy éppen azelőtt vagy azt követően, hogy Isten jelentős módon belép saját szellemi életünkbe.

• A szellemi harc gyakran egy próbaként érkezik, hogy ellopja Istenben való örömünket, és az Ő munkáját az életünkben. Ha Isten kinyitott egy lehetőségekkel teli ajtót neked, vagy hívásán keresztül szeretné előmozdítani az életedet, és hirtelen történik valami, ami megtöri ezt az örömöt, nagyon valószínű, hogy szellemi háború, próbálkozás, hogy elvegye az Istentől kapott örömöd.

6 biztos módja, hogy erősen megálljunk a szellemi hadviselésben


• A szellemi harc váratlan csapásnak tűnhet, váratlan időzítéssel, közvetlenül azelőtt vagy azután, hogy Isten egy királysággal való ütközetre használna, vagy valami jelentőset tenne benned.

• A szellemi harc szokatlan kísértésnek is tűnhet közvetlenül azelőtt vagy azután, hogy Isten egy királysággal való ütközetre használna, vagy valami jelentőset tenne benned. Évekkel ezelőtt, mikor Jim Elliot írását olvastam, felkeltette a figyelmemet, hogy ő is szokatlan kísértést tapasztalt egy hónappal azelőtt, mielőtt mártírhalált halt, amikor egy addig elérhetetlen törzsnek vitte el az Evangélium örömhírét. Áldozatának története hívők millióira volt hatással, és buzdította őket arra, hogy elhagyják mindazt, amijük van azért, hogy az Evangéliumot eljuttassák olyan helyekre melyek előtte megközelíthetetlenek voltak a keresztények számára.

• Lelkipásztoroknál a szellemi harc gyakran, szokatlan és küzdelmes kapcsolatok által ismerhető fel, mikor a segédlelkész vagy egy gyülekezeti tag rendhagyó problémákat okoz a pásztornak, amivel kimeríti és kedvét szegi. Az apósom és az ő édesapja vezette fél évszázadon keresztül a gyülekezetünket, és leggyakrabban a legnagyobb kihívásaik a gyülekezeti tagokkal voltak, kifejezetten a segédlelkésszel, aki különös problémáival szolgálatuk legtöbb fájdalmát okozta. Az apósom édesapja gyakran így imádkozott; "Uram változtasd meg a szívüket, vagy vidd el őket innen."

4. Térj vissza az örömödhöz és az Istenben való békességhez
A szellemi harc gyakran azelőtt érkezik, hogy Isten meg szeretne áldani. Ha szokatlan csapásokat tapasztalsz, és az időzítés is furcsának tűnik, bátorodj fel, mert Isten valószínűleg jelentősen meg szeretné áldani erőfeszítéseidet.

A szellemi harc gyakran az ellenség próbálkozása, hogy ellopja az örömünket azzal kapcsolatban, amit Isten tesz az életünkben. Ne kapjuk be a csalit! Térjünk vissza Istenben levő örömünkhöz és békességünkhöz, és életünk minden területén Őt állítsuk az első helyre.

"És ő mondta nekik: Menjetek, egyetek kövéret és igyatok édeset és küldjetek belőle részt annak, akinek semmi nem készíttetett, mert szent e nap a mi Urunknak, és ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségetek." (Nehémiás 8:10)

Amikor Isten cselekszik, áldás és szellemi harc kerül az utadba, ne engedd, hogy ellopják az örömödet – élvezd, legyél elégedett és hálás mindenért, amit Isten tett és hamarosan meg fog tenni az életedben. Ha szükséged van rá, imádkozz Dáviddal együtt;

"Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem." (Zsoltárok 51:12)

Jézus megígérte, hogy olyan békességet ad nekünk, amit ez a világ nem tud elvenni, és ez meghaladja az értelmet. (János 14:27, Filippi 4:7)

5. Tudd, hogy változást hozol
A szellemi háború gyakran akkor jön, amikor Isten dicsőségére csapásokat fogunk mérni a gonosz erőkre. Ha szellemi harcban állsz, tudd, hogy Isten használ téged, és változást hozol. Valójában, minél nagyobb a szellemi küzdelem, annál nagyobb hatása van a királyságra. Barátom Jon Bloom (ő a kedvenc íróm is) egy erőteljes bejegyzést tett közzé, amely hatalmas segítség volt számomra. Ezt írja:

"Háborúban csak akkor számít igazán az áttörés, ha stratégiai területen történik. Az, hogy egy terület stratégiai jelentőséggel bír-e, szinte mindig a védelemért küzdő ellenség száma határozza meg. A szakképzett tábornokok által vezetett ellenség terve az, hogy hevesen védelmezze azt, ami nagy értékkel bír. De szem előtt kell tartanunk, hogy a stratégiai alapok nem adódnak könnyen. Akár a saját makacs bűneink ellen való áttörésért küzdünk, vagy hihetetlen szeretteinkért, vagy a helyi egyház misszióban való előrehaladásának áttöréséért, addig elérhetetlen emberek eléréséért, az üldözött hívők megmentéséért, árvákért, szex rabszolgákért, vagy a még meg nem születettekért, ellene megyünk 'a sötétség világának urai ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.' (Efézus 6:12) "

Nem tudjuk pontosan ez mit jelent, kivéve azt, hogy ezek az erők nagyon erősek. Szóval, ha épp szellemi harcban állsz, lehet, hogy stratégiai áttörést fogsz látni Isten királyságáért, emberek szabadulásáért, Isten dicsőségére! Így tovább!

6. Folytasd az imát és bízz az Úrban!
A Biblia elmesél egy történetet, ahol a tanítványok egy fiúért imádkoznak, hogy megszabaduljon a démonoktól, sikertelenül. Jézus által viszont megszabadul. Mivel a tanítványokat is használta már az Úr, amit más emberek életében már megtapasztaltak – mit csinálhattak itt rosszul? Jézus azt mondta; "ez a fajta semmivel sem űzhető ki csak imádsággal." (Márk 9:29)

Jézus a győzelmes imára tanította őket. Néhány dologért évekig kell imádkozni. Sose veszítsd el a hited, hogy Isten meg tudja és meg is fogja cselekedni az Ő nevében. Jézus arra is tanította őket, hogy az imaéletüket egy következő szintre emeljék. Egyik legjobb módja annak, hogy erősen megállj a csatában, hogy növeled az imaéletedet.

• Kezdj egy időszakot több imával. Imádkozz többet, mint amennyit általában szoktál.
• Hívj barátokat, hogy együtt imádkozzatok. Oszd meg nehézségeidet és küzdelmeidet egy olyan emberrel, akiben megbízol és imádkozzatok együtt. Isten Igéje mondja;

"Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája." (2Timóteus 2:3)

Lesznek olyan időszakok az életünkben, amikor egyszerűen ki kell tartanunk, és úgy tudunk erősen megállni, ha magasabb fokozatra kapcsoljuk az imaéletünket és elmélyítjük Istenben, és az Ő jóságában való bizalmunkat.

"De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén." (Zsoltárok 27:13)


Ezeket is ajánljuk


Mialatt vársz, hogyan bízzál Istenben?

Tanulj meg Istenben bízni!

Isten a felelős?


Kommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifearchiv A szellemi harcnak nem kell egy furcsa, zavaros, túlságosan szellemi dolognak lennie. Felismerhető,...

Közzétette: Nicelife2022. augusztus 23., kedd