FIGYELJÜNK ISTEN HANGJÁRA

"Hallgassatok az én szavamra, és én Istenetek leszek, ti pedig az én népem tagjai lesztek, és mind csak azon az úton járjatok, amelyre utasítottalak titeket, hogy jól legyen dolgotok!"
(Jeremiás próféta könyve 7. fejezetének 23/b verse)

Mit tehetünk azért, hogy meghalljuk Isten szavát, amikor szól a szívünkhöz?

Figyeljünk! "Krisztus állandóan küld üzenetet azokhoz, akik figyelnek a hangjára."

Forduljunk el az emberi hangtól! "Amikor minden más hang elcsitul, s nyugodtan várakozunk előtte, a lélek csendje még érthetőbbé teszi Isten hangját."

Tanuljatok, és imádkozzatok! "A Szentírás tanulmányozása és a buzgó ima által minden lény meghallja az Ő üzenetét. 'Csendesedjetek el, és ismerjétek fel, hogy én vagyok Isten.' ... Aki csupán imádkozik, de nem cselekszik, az csakhamar felhagy az imával is, vagy pedig az imája külső formasággá válik."

A Biblia Isten szava: "A Biblia Isten hangja, amely olyan világosan szól hozzánk, hogy a fülünkkel hallhatjuk ... A Szentírást úgy kell fogadnunk, mint Isten szavát, amelyet nemcsak megírt, hanem el is mondott. Így van ez Isten szavának mindenféle ígéretével is. Ő mindegyikben személyesen szól hozzánk; olyan közvetlen formában, hogy szinte halljuk a hangját ... Ne próbáljátok meg kutatni a Szentírást, ha nem vagytok készek figyelni Isten szavára, mint aki a prófétái által közvetlenül hozzátok szól."

A kötelesség hangja Isten hangja: "Semmi sem ad olyan világos képet önmagunkról, mint a titkos ima. Olyan egyszerű, világos kötelezettség tárul fel előttünk, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni ... Nincs mentség azoknak a férfiaknak, nőknek és gyermekeknek, akik nem hallják meg a kötelesség hangját, mert a kötelesség hangja Isten hangja."

A lelkiismeret Isten hangja: "A lelkiismeret Isten hangja ... Ellen kell állnunk, és le kell győznünk a bűnös vágyat, és megalkuvás nélkül kell engedelmeskednünk a lelkiismeret hangjának. Ellenkező esetben elveszíti az érzékenységét, az akaraterejét és az ösztönzőképességét."

A Szentlélek: "Isten hangja meghallásának további módja a Szentlélek felhívásának meghallása, aki ösztönzi a szívünket.

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS IMAGONDOLAT
A szentháromság minden őszinte igaz híve meghallja a Szentlélek hangját. Ez a hang egyre erősebb és világosabb lesz, amint engedelmeskedünk a kinyilatkoztatott igazságnak, és teljes szívünkkel és elménkkel követjük azt. Amikor Isten segítségével a teljes lényünket a Szentlélek hatalma alá helyezzük, meghalljuk az Ő hangját. Nincs rövidebb út; akik csak alkalmanként keresik, azokat nem vezeti ez a halk és szelíd hang.

"Szerető Szentháromság! Segíts nekünk olyan kapcsolatot építeni, amely igazi, élő és szívből jövő hivői imára épül. Köszönjük, hogy ezt megígérted nekünk, és mi teljes szívvel hiszünk abban, hogy mögöttünk meghalljuk a szót. 'Ez az út, ezen járjatok!' Köszönjük, Urunk, azt a hangot, amely vezet bennünket."