A MEGFELELŐ IDŐ

"Amely más nemzedék idején nem vált ismertté az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kinyilatkoztatta a szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által..." (Az efézusiakhoz írt levél 3. fejezetének 5. verse)Megfigyelted már, hogy Isten pontosan a megfelelő időben nyilatkoztat ki újabb és újabb tényeket nekünk? Néha visszatekintünk, és hálát adunk az Urunknak azért az információért, amit korábban nem fogadtunk volna el; de amikor Ő adta, éppen a megfelelő időben érkezett. John egy autókereskedés alkatrészosztályának főnökeként dolgozott, amikor keresztény lett. Nem sokkal később a cég olyasmire utasította őt, aminek teljesítésével megtörte volna a tízparancsolatot. Így hát megtagadta a feladat elvégzését, de ez azzal járt, hogy azonnal felmondtak neki, és a vállalati autó nélkül kellett hazamennie. Vajon Isten a megfelelő időben hozta John tudomására a Biblia igazságát? Én láttam hazafelé sétálni aznap, amikor kirúgták, és később imádkoztam érte, biztosítva őt arról, hogy Isten meg fogja jutalmazni a hitéért. Egy rövid, bár annál nehezebb munkanélküli periódus után John sokkal jobb munkahelyet nyert el, amit a Menny áldásának tartott.

"Még ha nem is kaptam volna meg az új munkát, akkor is hálás lettem volna a lehetőségért, hogy bizonyságot tehettem az autókereskedésben - vallotta John. - Sok munkatársamnak éppen akkor volt szüksége erre.’'

A Szentlélek csak Jézus halála után tudatta, hogy a pogányok akkor is üdvözülhetnek, ha nem lépnek be a zsidó vallási rendszerbe. A kereszténység kezdete előtt az ilyen tanítást a zsidók egyáltalán nem érthették volna meg. Sőt, akit nem töltött be a Szentlélek ereje, annak számára ez azóta is rejtély maradt. Az igazság csodálatos kinyilatkoztatása, amit a Lélek adott Pálnak, a többi apostolnak és a prófétának az Isten időzítése szerint küldött örömhír volt, amit hirdethettek. Amikor a Szentlélek alkalmat ad a bizonyságtételre, igen fontos, hogy az Ő vezetését kérd, milyen témát hozz szóba! Először mindig Jézusról és az Ő szeretetéről beszélj, majd gondosan vedd figyelembe az emberek életkörülményét, s azt is, hol tartanak a lelki dolgok vonatkozásában. Én a mai napig nagyon hálás vagyok azért, hogy Isten így bánt velem!

Imádság a mai napra
"Uram, köszönöm neked annak jeleit, hogy az egyéni szükségletük szerint bánsz az emberekkel!"