GYÖNYÖRKÖDÉS AZ IGÉBEN

''Most pedig Istenre bízlak titeket, és a kegyelme Igéjére, akinek van hatalma arra, hogy építsen, és örökséget adjon a szentek közösségében.'' (Az apostolok cselekedete 20. fejezetének 32. verse)A leglényegesebb és legjelentősebb tudás Istennek és az Igéjének ismerete. Naponta növekednünk kell a lelkiség terén. A keresztény annak arányában növekedhet a kegyelemben, amennyire értékelni tudja Isten Igéjét, amennyire követi annak útmutatását, és amennyire a mennyei dolgokon való elmélkedéshez szoktatja magát. Az Ige tanulmányozásának lehetőségével az Úr gazdagon terített asztalt állított elénk. Sokan visszautasítják ennek áldását, nem táplálkoznak Isten üzenetéből, amely - az Úr szavai szerint - a testét és a vérét, a lelkét és az életét jelképezi. Ha magunkhoz vesszük az Igét, erősödni fogunk lélekben, valamint a kegyelem és igazság ismeretében. Kialakul, és szokássá válik az életünkben az önuralom.

A gyermekkor gyengesége - az ingerlékenység, az akaratosság, az önzés, az indulatos beszéd és cselekedet - eltűnik, és a helyébe a keresztény felnőttkor szép tulajdonságjegyei lépnek. Isten a nagy irgalmában feltárta előttünk a szent élet szabályát. Szent életű embereket ihletett meg, hogy feljegyezzék az utasítását a javunkra a Szentírásban. Megmutatta, hogy milyen veszély leselkedik ránk, és miként szabadulhatunk meg attól. Akik engedelmeskednek a rendelésének, és kutatják a Szentírást, nem maradnak tudatlanok ezek felől a dolgok felől. Az utolsó napok veszedelmes idejében a gyülekezet minden egyes tagja ismerje meg a reménysége és a hite alapját. Olyan alap ez, amelyet nem nehéz megérteni. Ha növekedni akarunk kegyelemben és az Úr Jézus Krisztus ismeretében, lesz mivel lefoglalni a gondolatunkat. Ha Isten népe növekszik a kegyelemben, akkor a Biblia-ismerete is alaposabb lesz. A szent igazságban új világosságot és szépséget fedez fel majd. Ez így volt a gyülekezet történetének minden korszakában, és így is marad mindvégig.