AMIÉRT KERESZTÉNY VEZETŐK IS ELBUKNAK

Számos kiváló lelkész és keresztény vezető elgyengülésének az esélye megvan, és sok esetben sajnos meg is történik. Miért buknak el? Azért, amiért minden keresztény elbukik.Mindannyiunkat saját ördögi vágyaink kínoznak és csábítanak el. Amikor ezek a vágyak hatnak ránk, a bűnbe vezetnek (Jakab 1:14-15). A bűnnek van egy életciklusa - vagy növekszik vagy elsorvad, attól függően, hogy tápláljuk vagy éheztetjük azt. John Owen, a termékeny puritán író írta: "Öld meg a bűnt, vagy az öl meg téged". Vegyük figyelembe a következő eseteket, amikor a bűn belépést nyer az életünkbe.

1. "Ez velem sohasem történhet meg."

Az 1 Korinthus 10:12 emlékeztet bennünket: amikor úgy gondoljuk, szilárdan állunk, óvatosnak kellene lennünk, hogy el ne bukjunk.

"Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság." (Példabeszédek 16:18)

A büszkeség azt mondja "Soha nem követtem el házasságtörést. Soha nem történhet meg velem." Az alázatosság ezt mondja "Isten kegyelméből nem tettem meg, de meg tudnám". Az erő a gyengeségeink elismerésében rejlik: "mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős" (2 Korinthus 12:10).

A büszkeség ajtót nyit a megalkuvásnak és oktalan döntéseknek; elutasítja a meggyőződést. A meggyőződés nem mindig "vág fejbe", csak egy csendes hang a szívedben. Sajnálatosan, mert sokan összetévesztik Isten türelmét az ő elfogadásával. C. H. Spurgeon jegyezte meg találóan, "Soha, soha nem vagyunk annyira a büszkeség veszélyében, mint amikor úgy gondoljuk, szerények vagyunk."

2. "Túl elfoglalt vagyok."

Mindannyian hajlamosak vagyunk Istent a második helyre, a szolgálatot pedig az első helyre tenni. Ha túl elfoglaltak vagyunk kialakítani egy imádságos életet, amely Istent az első helyre teszi - akkor túl elfoglaltak vagyunk. Az emberek jobban élnének, ha többet imádkoznának. Gyakran túl elfoglaltak vagyunk, mert túl sok mindent csinálunk. "Amikor a hit abbahagyja az imádkozást, megszűnik létezni is." (E. M. Bounds)

Nehéz elesni, amikor mindig térdelsz. Az erkölcsi bukás nem szerezhet támpontot egy megtört imádságos szívben, amely időt szán az Igére és engedelmeskedik annak (Jakab 1:22). 10 alkalomból 9-szer, amikor egy vezető elbukik, nincs jelentőségteljes imádsága vagy imádságos élete.

A bűnnek van egy életciklusa - vagy növekszik vagy elsorvad, attól függően, hogy tápláljuk vagy éheztetjük azt


3. A szentség megalkuvás.

Az ellenség megpróbál elvonni Isten szent mércéjétől. Élénken emlékszem egy fiatal fiú esetére, aki folyamatosan kiesett az ágyából. Végül megkérdezte az édesanyját, miért történik ez vele. Az édesanyja bölcsen így válaszolt: "Azért, mert nem maradsz benne eleget". Hasonlóképpen sokan közülünk visszaesnek a bűnbe, mert nem jutunk be eléggé a szentség által a biztonság és védelem isteni keretrendszerébe. Isaac Watts szavaival élve,

"Az igazi kereszténység, ahol ez uralkodik a szívekben, megjelenteti magát az élet tisztaságában."

Isten minden, a Bibliában leírt jellemzője közül a szentség a leggyakoribb. A szentség eleven fegyver az ellenség elleni támadásban (Efézus 6:14). De a szentségnek a megtörtségből és alázatosságból kell erednie, nem törvényszerűségből. A szentség csekély látszata mindig lerombolja az erkölcsöt, ezt kellene észben tartani. Meg vagyok győződve, hogy a jelenkori média meghatározó szerepet játszik a szentség hanyatlásában. Sajnálatos módon Hollywood és nem a Szentlélek befolyásol minket. Nem tehetjük, hogy amíg az elménket gonoszsággal töltjük meg minden héten, azt várjuk, hogy Krisztus fénye ragyogja be életünket.

4. Helytelen kapcsolat az ellenkező nem tagaival.

Nagy figyelmet kell majd ennek a területnek is szentelnünk, és kemény lépéseket kell tennünk az elszámoltathatóság felé. Az ördög nem mutatja meg a fájdalmat, a kínt, a megbánás időszakát, amit az erkölcsi kudarcok hoznak azoknak, akik részt vesznek nem megfelelő közeledésekben; hanem megtéveszti őket a lelkiség hamis érzésével, ezért érezzük úgy, hogy "segítenünk" kell a másik nem egyik tagjának.

Ha házas vagy és egy másik személy vonz téged, vagy csak megvan rá esély, akkor tedd meg a szükséges lépéseket, és szakítsd ki magadat ebből a környezetből. A házasságtörés kis kompromisszumokkal kezdődik. Gyakran túl okosak vagyunk ahhoz, hogy ne ugorjunk fejest egy "bukásba", de egyszer-egyszer könnyedén elcsábulunk, ami elég ahhoz, hogy hamarosan a gödör mélyén találjuk magunkat. Ne harcolj a szexuális vágyakkal; ne tápláld azokat, menekülj! (1 Korinthus 6:18)

5. Erősítsd meg az érzékeny területeket!

Az életben gyakran az alkoholban és más dolgokban keresünk elégedettséget. Nagyon figyelmesnek kell lennünk. Az ellenség "megfelelő időket" használ, hogy elvonjon minket Istentől. (Lukács 4:13.) A határ annyira vékony, hogy gyakran nehéz megmondani, mikor lépjük át. Gyengeségek, mint például a drogok, az alkohol, a fájdalomcsillapítók, a szex, a harag, a házassági problémák, ezek mind lehetőségek arra, hogy az "ellenség csapást mérjen ránk". Ezeket a területeket bűnbánattal kell feltárnunk, felelősséget és garanciát kell vállalnunk értük. Figyelmeztetnünk kell magunkat, ha felbukkannak ezek a jelek.


Ezeket is ajánljuk


15 C.S. Lewis-idézet, hogy a hited megerősödjön

Mindenre van erőm?!

Isten a felelős?


Kommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifearchiv Számos kiváló lelkész és keresztény vezető elgyengülésének az esélye megvan, és sok esetben sajnos meg...

Közzétette: Nicelife2022. augusztus 9., kedd