6 ERŐTELJES LÉPÉS A TELJES MEGBOCSÁTÁSHOZ

Az igazi megbocsátás nem lehetséges Isten nélkül. Azt gondolhatod, hogy lehetetlen megbocsátanod annak a személynek, aki megbántott téged.Megbocsátás. Ez egy szó, amely valamilyen módon félelmet válthat ki bennünk. "Megbocsátani neki(k)? Komolyan mondod? Ha csak tudnád mit tettek velem. Hogyan bántottak meg engem." Mégis, Isten kér minket, hogy bocsássunk meg. Mindannyian küzdünk a megbocsátással, mert tévhitünk van a megbocsátással kapcsolatban, vagy még mindig a fájdalmat szenvedjük, amelyet úgy tűnik, hogy nem tudunk szabadon engedni.

Mit jelent megbocsátani?
A Google szótár a következőképpen határozza meg a 'megbocsátani' szót: abbahagyni a haragot vagy neheztelést valakivel szemben, a sértésért, hibáért, vagy tévedésért.

Dr. Michael A. Milton egy cikkében a Christianity.com-on úgy írja le a megbocsátást, mint "egy összehasonlíthatatlanul erős oldószer, amely még a gyűlölet akár több nemzedékén, a bűntudat évein, és a keserűség mélyen gyökerező szellemén is keresztülvág".

Tim Sledge a 'Békét Teremteni a Múltaddal' (Making Peace With Your Past) című könyvében a következőt írja: "A megbocsátás azt jelenti, hogy te már nem tekinted adósnak azt a személyt, aki megbántott téged".

Ez nehéz lehet elsőre. Talán azért, mert egy olyan otthonban nőttünk fel, ahol ragaszkodtak a sértésekhez. Ahol mondhatni a fájdalmakat egy kis műanyag zacskóban tartottad, így frissek maradnak, és időről időre előveszed azokat, és újra átéled azt a fájdalmat, amit éreztél, amikor megtörtént.

Mi a különbség a megbocsátás és az elfelejtés között?
Gyakran az akadályoz meg téged, hogy megbocsáss valakinek, hogy azt gondolod, ez azt jelenti, hogy el kell felejtened azt, hogy megbántottak. Nem vagy biztos benne, hogy ez lehetséges. Isten azt mondja a Zsidók 8:12-ben, hogy Ő nem fog emlékezni a mi bűneinkre és gonoszságainkra. De Ő Isten.

Hogyan várható el, hogy bármelyikünk is elfelejtse azokat a fájdalmakat,
amelyek mélyen megsebeztek minket?

Az igazi megbocsátás nem lehetséges Isten nélkül


Az igazi megbocsátás nem lehetséges Isten nélkül. Azt gondolhatod, hogy lehetetlen megbocsátanod annak a személynek, aki megbántott téged. Lukács 18:27-ben Isten azt mondja, hogy még a lehetetlen is lehetséges Istennel. Pál emlékeztet bennünket a Filippi 4:13-ban, hogy mindenre van erőnk a Krisztusban. Isten tudja milyen nehéz a megbocsátás.

Tehát, itt van, hogyan lehet hat lépésben megközelíteni a megbocsátást:

Első lépés: Add Istennek a fájdalmaidat!
Amikor fájdalom van benned, és úgy tűnik, nem tudsz megbocsátani valakinek, mert ő az, aki fájdalmat okozott neked, mit tudsz a fájdalmaiddal kezdeni? Ne tárold a fájdalmat és ne éld újra azokat. Ehelyett, képzeld el magadat, ahogyan átadod azokat Istennek. Az Ő kezei nagyok. Bármit képes kezelni, amit Neki adsz. Amikor Istennek tudod adni a fájdalmaidat, és szembenézni a fájdalommal, amit azok okoztak neked, már egy lépéssel közelebb vagy a megbocsátáshoz. Ha nem vagy hajlandó megbocsátani, az megakadályozhatja azt, amit Isten meg akar tenni az életedben.

Második lépés: Kérd Istent, hogy segítsen!
Kérd Isten segítségét, hogy megbocsáss másoknak. Lehet, meg akarsz fizetni nekik. Aggódsz, hogy ha túl lelkesen bocsátasz meg, akkor azt mondod ezzel, hogy a megbántás nem volt nagy ügy.

Amikor megbántanak, az nagy ügy. Isten azt mondja nekünk a Jeremiás 33:3-ban, hogy hívhatjuk Istent, amikor szükségünk van rá, és hogy hatalmas és megfoghatatlan dolgokat fog kijelenteni nekünk.

Harmadik lépés: Olvasd a Szentírást másokról, akik megbocsátottak!
Van három nagyon erőteljes példa a Szentírásban, amelyek a megbocsátás megrendítő képét festik le akkor, amikor az történik. A megbocsátáshoz való saját lépésről lépésre utazásodhoz, adj időt magadnak, hogy elolvasd és felfedezd ezt a három Bibliai történetet:

- József története: 1 Mózes 50:15-21
- Jézus imádsága a Gecsemáné-kertben: Máté 26:36-45
- Jézus a kereszten: Lukács 23:34

Negyedik lépés: Írd le, neked miket bocsátottak meg!
Olyan helyen lenni, ahol meg tudsz bocsátani, ez segít neked emlékezni, hogy te miért bocsátasz meg másoknak. Az Efézus 4:32-ben Isten elmagyarázza, hogy azért bocsátasz meg, mivel neked is megbocsátottak. A másik személy érdemel megbocsátást? Nem.

De ahogyan visszanézed a saját életed emlékeit, bizonyos döntéseket vagy cselekvéseket, és elkezded leírni azokat, nyilvánvalóvá válhat, hogy voltak olyan idők is, amikor te sem érdemeltél megbocsátást. Mégis, Isten teljes mértékben megbocsát neked.

Ötödik lépés: Imádkozz azért a személyért, aki bántalmaz téged!
Amy Carmichael, könyvében leírja gondolatait: "Imádkozz azokért, akik bántalmaznak téged". Nem azt írja, "Várj, amíg a bántalmazó sajnálja, hogy megbántott". Megbántottak?

Ahogyan imádkozol, meg fogod találni, hogy a megbántás elveszíti az erejét.

A gondolkodásod kedves lesz. Emlékezni fogsz arra a személyre, akit, amikor gyaláztak, nem gyalázott vissza: amikor szenvedett, nem fenyegetett; hanem rábízta magát arra, aki igazságosan ítél. A Megváltó példát hagyott neked, hogy kövesd az Ő lépéseit."

Légy szelíd magaddal, és tartsd szem előtt: Ha nem tudsz imádkozni azért a személyért, aki megbántott téged, akkor még nem vagy kész megbocsátani. Tovább kell imádkoznod Istenhez, hogy felkészítse a szívedet.

Miután megbocsátottál valakinek, rájössz, hogy több energiád lesz


Hatodik lépés: Döntsd el, hogy megbocsátasz!
Ahogyan a szeretet egy döntés, úgy a megbocsátás is. El kell döntened, hogy túllépj azon, ahogyan érzel, és engedelmeskedj annak, amit Isten mond a Szentírásban. Úgy tűnhet ez az egyik legnehezebb döntés, amit valaha meg fogsz hozni. Az engedelmesség nehéz. Ha egyszer Isten rámutat, hogy meg kell bocsátanod valakinek, és késlekedsz megtenni, az az engedetlenség egyik formája.

Corrie Ten Boom, A rejtekhely című könyvében leírja, hogyan szenvedett ő és a nővére egy koncentrációs táborban. Betsie végül ott hunyt el. Egyszer, amikor Corrie beszélt, meglepődött, hogy látta azt az őrt, aki megfosztotta a nővérét az élettől, ez az őr közeledett Corrie-hoz, a beszéde után. Az őr megkérdezte Corrie-t, hogy elhitte-e azt, amit most osztott meg a megbocsátásról. Corrie bólintott a fejével, az őr pedig a kezét kinyújtotta és kérte Corrie-t, hogy bocsásson meg neki. Corrie szeretné megélni azokat a szavakat, amiket mondott?

Corrie lefagyott. Akkor, egyetlen dolgot tett, amit tudott. Imádkozott. Nem volt képes kinyújtania saját maga a kezét, tehát megkérte Jézust, hogy segítsen neki kinyújtania a kezét. Abban a pillanatban érezte, hogy Isten megbocsátása keresztüláramlik rajta, a karjába és a kinyújtott kezébe. Igen, megbocsátott annak, aki megölte a nővérét, Isten segített neki megtenni a lehetetlent.

Tudni fogod, ha valóban megbocsátottál a személynek. Nem arról van szó, hogy elfelejted mi volt a megbántás. Az az emlék lehet veled lesz egy darabig. De Isten meg tudja gyógyítani a gondolataidat, ha hagyod Őt. Az, amikor megtagadod, hogy megbocsáss, megengeded magadnak a keserűséget és a haragot. Azokat pedig nehéz gyökerestül kitépni.

Egy nagyszerű bónusz a megbocsátás következményeként
Miután megbocsátottál valakinek, rájössz, hogy több energiád lesz. A fájdalomhoz való ragaszkodás megállítja a növekedésedet. Ez egy bénító teher. Mégis, ha bízol Istenben ezen a területen és engedelmeskedsz annak, amit mond, meg fogod tapasztalni Isten erejét egy új úton. Meg fog újítani téged, és a vágyad, hogy engedelmeskedj neki, növekedni fog.

Érzed úgy valaha, hogy valami akadályozza a kapcsolatodat Istennel?
Talán van valaki, akinek meg kell bocsátanod? Kérdezd meg őt. Meg fogja mutatni.

Egy imádság azoknak, akiknek meg kell bocsátaniuk:
"Atyám, mindannyiunkat felemelem hozzád most. Segíts, hogy nyitott legyek a Szent Lelked vezetésére. Istenem, ha van valaki az életemben, akinek meg kell bocsátanom, add nekem az erődet, amit követhetek. Segíts nekem, hogy átadjam a fájdalmaimat, hogy ne használjam azokat többé okként, hogy ne bocsássak meg valakinek. Köszönöm, Uram, a bűneimért való megbocsátásodat. A Te Fiad, Jézus drága és Szent nevében imádkozok. Ámen."


Ezeket is ajánljuk


A rózsaszín szemüveg bűvöletében

Az anyóskérdés

Meddig menjünk el a házasság előtt?


Kommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifearchiv Isten kér minket, hogy bocsássunk meg. Mindannyian küzdünk a megbocsátással, mert tévhitünk van a...

Közzétette: Nicelife2022. augusztus 3., szerda