9 DOLOG, AMIT AZ IGAZI KERESZTÉNY NŐK NEM TESZNEK

Soha nem fogom elfelejteni a napot, amikor a lányom, Dana kinyitotta a szemem, mit gondol a világ a keresztényekről. Amikor az egyetem alatt Koszovóba ment egy missziós projekt keretén belül, a többi keresztény azt mondta neki, véletlenül se nevezze magát kereszténynek.Ehelyett Krisztus követőjének kellett magát neveznie. "Egyes országokban a keresztény kifejezés az amerikai szinonímája, amely negatív konnotációkat hordoz magában, esetleges politikai hovatartozásról jelez inkább, mint személyes élettapasztalatról," mondta Dana. "A Krisztus követője pedig egy személy életmódjáról árulkodik."

Ezt hallva hosszú idő telt el, hogy megbizonyosodjak, az életem valóban Krisztus követőjére hasonlít, nem pedig politikai személy vagy eszme elvárásainak akarok megfelelni, illetve nem hagyományok, vagy felekezet szokásait követem. Szeretném megosztani veled azt a listát, amelyet egy igazi Krisztus-követő nőnek nem szabad megtennie, hogy valódi keresztény maradjon.

1. Figyelmen kívül hagyni mások szükségleteit
Amerikában (vagy Európában) annak ellenére könnyű kényelmes keresztényként élni, hogy a környezetünkben az emberek szenvednek körülöttünk. Jakab 2:15-17 figyelmeztet bennünket: "Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül, és azt mondja nékik valaki ti közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nékik, a mikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna? Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában."

Ezenkívül emlékezzünk arra, amikor egy gazdag ember megkérdezte Jézust, hogy mit kell tennie az örök élet elnyeréséhez, Jézus azt mondta neki, hogy tartsa be Isten törvényeit, beleértve "szeresd úgy felebarátod, mint magad". Amikor ez a gazdag ifjú azt állította, hogy betartja a parancsolatokat, Jézus azt mondta neki: "Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és jer és kövess engem." (Máté 19:21) Ez elég rendkívülinek hazngzik. De ha Krisztus-követő akarsz lenni, hajlandónak kell lenned akár mindent feláldozni, hogy megnyerd Őt.

2. A javakat előrevalóbbnak tekinteni az embereknél
Jézus figyelmeztetett minket az anyagi javak csábításáról és arról, hogy ezek miként tudnak beavatkozni prioritásainkba. Azt akarta, hogy követői az örök otthonukba fektessenek be, és ne a földön gyűjtsenek kincseket. Máté 6:19-20 azt mondja: "Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják; Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják."

Krisztus igaz követője örök prioritásokba fektet be, e földön átívelő dolgokba,
amelyek lelkiek.

Min jár többet a gondolatunk? Le kellene cserélni a szagos kanapét, el kellene menni a manikűröshöz, vagy eszünkbe jut, hogyan segíthetsünk másoknak?

Jézus figyelmeztetett minket az anyagi javak csábításáról és arról, hogy ezek miként tudnak beavatkozni prioritásainkba


3. Aggódni az ismeretlen miatt
Láttál-e már egy gyermeket aggódni a következő étkezés, a jövője, vagy a jövőbeli stabilitása miatt? Jézus azt akarja, hogy követői biztonságban legyenek szeretetében és Isten gyermekeiként védelem alatt érezzék magukat oltalmában. A nők azonban olyanok, akik az ismeretlen miatt aggódni szoktak, még a keresztény nők is. Jézus azt mondta: "Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet? Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?" (Máté 6:25-26)

Amikor stresszelsz, akkor azt az üzenetet közvetíted, hogy senki sem segíthet a megpróbáltatásodban, és senki sem tudja elmozdítani azokat a bizonyos hegyeket, hogy túllépj a nehezén. Amikor hittel és bizalommal bízol egy szuverén Istenben, aki vigyázni tud az életed részleteire, úgy élsz, mint aki Krisztus követője.

4. Krisztussal szemben más dolgok iránti megszállottság
Oké, bűnüs vagyok. Az évek során megszállotja lettem olyan dolgoknak, mint a smink, a bőrápolási termékek, a súlyom, a testedzés, a ruházat, a cipők, soroljam még? Sok minden után "futottam", miközben részt vettem bibliatanulmányokon, és jó keresztény lányként ültem a gyülekezetben hétről hétre. Csak az utóbbi néhány évben vettem komolyan Krisztus alábbi szavait: "Aki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó én hozzám; és a ki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem méltó én hozzám." (Máté 10:37)

A nők a megszállottság szakértői. A tisztaságnak, a baktériumok elkerülésének, a kinézetüknek, a házuk, a férjük, a gyermekeik iránt. Bármi is legyen, amibe beleöntjük szívünk minden figyelmét, bármi is aminek nagyobb megszállottjai vagyunk, mint Istennek, hűtlenség. Hűtlenség, mert bármi (étel, barátságok, fiúk, randevúk, vagy férj, gyermekek, munka, karrier, siker) ami Istennél magasabb helyen helyezkedik el vágyaink listáján, istenné teszi életünkben.

5. Hajlandóságot sem mutatni a megbocsátásra
Sok üzenetet kaptunk az évek során nőktől, akik elmesélik a sérülésüket, és arra kérnek visszaigazolást, hogy ne bocsássanak meg. De én nem találom sehol sem Isten szavában azt, hogy ne bocsássunk meg. Jézus azt mondta, hogy az Ő szeretetükről ismerik meg Krisztus követőit. És a szeretet legnagyobb bizonyítéka a megbocsátás - még akkor is, ha bántalmaztak, elárultak, vagy kihasználtak. Még akkor is, ha kifejezetten nem kérnek tőlünk bocsánatot, vagy nem mutatnak megbánást. Még akkor is, ha nem érezzük, hogy megérdemlik a megbocsátást.

Jézus megtanította nekünk, hogy így imádkozzunk: "És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek." (Máté 6:12) Krisztus igazi követői rájönnek, hogy személyesen nem érdemlik meg Krisztus megbocsátását, de mivel annyira hálásak érte, szabadon ugyanazt a megbocsátást adják másoknak is. Krisztus követői - kivétel nélkül - megbocsátanak, mivel nekik is megbocsátottak.

6. Pletykálni másokról
Megtörténik. Pletykálunk másokkal, aggodalmunk kifejezéseként, imakérés alkalmával, és még ki tudja hány, látszólagos jó cél érdekében. A Szentírás azt mondja: "Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak a mely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak." (Efézus 4:29) Jézus szerint a második legnagyobb parancsolat, amellett, hogy tiszta szívből, lélekből, elméből és erőből Istent szeretni, a következő: "Szeresd felebarátodat, mint magadat." (Máté 22:39r). A szeretet nem pletykál. Nem rontja le más ember hírnevét. Ehelyett "mindig védi" (1Korinthus 13:7). Krisztus igazi követője olyan szavakat mond, mint Jézus. És Jézus nem pletykált.

Nem találom sehol sem Isten szavában azt, hogy ne bocsássunk meg


7. Bántani a nem hívőket, amiért nem jól viselkednek
A házasságom előtt bűnös kapcsolatban éltem. De hála Istennek férjhez mentem egy olyan férfihez, aki lelkipásztornak tanult, és Ő segítő társam volt, hogy egyenesbe jöjjek. "Miként számíthatunk arra, hogy egy hitetlen úgy kezd el viselkedni, mint egy hívő?" Hugh kérdezte egyszer tőlem. "Amikor valaki el van szakítva a bűn által Krisztustól, akkor a bűn rabságban tartja őt. A mi feladatunk annak biztosítása, hogy Krisztus uralma alatt éljünk."

Aztán megosztotta velem Róma 6:20,22-t: "Mert mikor a bűn szolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok.. Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek.." Krisztus követője nem mutat ujjal mások bűneire. Tudja, hogy Istené az ítélet, aki ítél majd felettük is, és imádkozik, hogy kinyíljon a szemük, hogy a szívüket átadják Jézusnak.

8. Más keresztényekkel szembeni felsőbbrendűség érzete
Csak azért, mert olyan személyes meggyőződésem van, amely megakadályozza azt, hogy bizonyos helyekre menjek, bizonyos dolgokat fogyasszak, és bizonyos divatoknak engedelmeskedjek, nem azt jelenti, hogy mások tévesek - vagy kevésbé keresztények -, akik Krisztusban gyakorolják szabadságukat, és inkább bizonyos területen mást választanak, mint én. Pál apostol azt mondta a Galátus 5:1-ben lévõ Krisztus követőinek: "Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával."

Krisztus kegyelmet adott a bűnösnek, az új hívőnek, akik sokáig tudatlanságban voltak, ugyanúgy, mint akiknek a szíve gyermek koruktól az Övé volt. Az egyetlen csoport, aki felé Jézus nem mutatott kegyelmet és türelmet, azok a "vallásos" emberek voltak, akik büszkék voltak magukra a "szabályok" betartása miatt, úgy hogy másokra nézve csak sajnálták őket, hogy nem olyan jók, mint ők maguk.

9. Magamutogatás a közösségi médiában
Oké, tudom, hogy van aki most pont az előző pontot hozhatja válaszként nekem, de hallgass meg! Sajnálom, ha egyeseknek az önértékelésük múlik ezen, de a szelfi, a közösségi médiában azt sugallja: "Mindent magamról." Az Ige szerint "Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom." (János 3:30). Az önkontroll hiánya, melyet nem nehéz e platformokon sem elkövetni, azt jelenti, hogy nem értettük meg teljesen Galata 2:20 igazságát: "Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát adta érettem." Mennyi időt töltesz azzal, hogy tökéletesítsd a profilodat? Amikor az emberek látnak téged, Krisztust kell látniuk, nem csak egy csomó önmutogató képet rólad.


Ezeket is ajánljuk


3 erőteljes bátorítás a depressziós keresztények számára

Mitől boldogok az emberek?

Megteszi a gyülekezet, vagy meghal


Kommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifehu Soha nem fogom elfelejteni a napot, amikor a lányom, Dana kinyitotta a szemem, mit gondol a világ a...

Közzétette: Nicelife2020. március 9., hétfő