MIT MOND A BIBLIA A VÁLÁSRÓL?

A szerelem egy gyönyörű dolog, nem igaz? Mindannyian ismerjük a szerelmet, szeretetet valamilyen formában. Legyen szó anyai vagy apai szeretetről, a nevelőnk vagy egy idegen szeretetéről, Isten mindannyiunkat azzal a veleszületett vággyal teremtett, hogy szeressünk és szeretve legyünk. Természetesen, amikor a bűn megjelent a világban, akkor megjelent a bánat és a fájdalom is, amely megtöri a szerető szíveket.Isten szeretet, és Ő az oka annak, hogy képesek vagyunk szeretni. De a mi emberi mivoltunk és földi létünk alatt a Biblia szerint fájdalmat, szívfájdalmat, zavartságot és haragot kell sajnos átélnünk és megélnünk. A legtöbb esetben pedig a szerelem lesz a szenvedés elsődleges forrása. Vegyük például a válást. A felmérések szerint a házasságok 41 százaléka válással végződik. Ez a szám csökkent a nyolc évvel ezelőtti adatokhoz képest, amikor az Egyesült Államokban a válások aránya több mint 50 százalék volt. A legrosszabb az, hogy a keresztény válások aránya nem sokban különbözik a nem hitben járó párokétól.

A Biblia sok mindent elmond nekünk arról, hogy mire számíthatunk, és hogyan nézzünk szembe a megpróbáltatásokkal ebben az életben. Jézus maga járt ezen a földön, és nagyon világos utasításokat mondott arról, hogy mi a jó és mi az igaz.

Tehát mit mond a Biblia a válásról? Nos, valójában sok mindent.

Először is a válás nem új keletű dolog. A technológia fejlődésével és a kísértésekkel sokan hajlamosak azt gondolni, hogy a válás olyan dolog, ami az újabb generációkat érinti csak, hogy elkerüljék a világ megpróbáltatásait. A valóság az, hogy mivel a bűn a kezdetek óta létezik ezen a világon, az embernek mindig is megvolt a lehetősége arra, hogy elkerüljön egyes körülményeket, ennek egyik eszköze a válás.

Példák a válásra a Bibliában
Amikor azon kapod magad, hogy azt kérdezed, mit mond a Biblia a válásról, talán Máriára és Józsefre gondolsz elsőként. "Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el." (Máté 1:18-19)

Botrányos nem? József még csak nem is vette feleségül Máriát, máris azt tervezte, hogy elválna tőle. A Biblia sokat beszél a válásról, mert a maihoz hasonlóan sok válás történt akkoriban is. Az Ószövetségben, Mózes V. könyvének 24:1 igeversében le van írva, egy férfinak meglehetősen könnyű volt elválnia a feleségétől. Amint úgy érezte, hogy a nő nem tetszik neki, vagy volt benne valami illetlenség, válásról szóló levelet írt neki, és elküldte a házából. Egy nő azonban semmilyen formában nem kezdeményezhette a válást.

Törekedjünk arra, hogy ugyanúgy tiszteljük a házasságot, ahogyan Istent tiszteljük


Nyilvánvaló, hogy ma ez egy kicsit más, vagy legalábbis mi annak tartjuk. Ha az összképet nézzük, a válás ma ugyanolyan, mint a több ezer évvel ezelőtt. Két ember önző, emberi okokból elválik egymástól.

A házasság parancsa és a válás következményei
Ahhoz, hogy megértsük, mit mond a Biblia a válásról, először is meg kell értenünk, mit mond a házasságról. "Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza." (Máté 19:6) Látjuk, hogy a férfi és nő közötti házasság Krisztus egyház iránti szeretetét tükrözi. Pál részletesen részletezi ezt a kapcsolatot az Efézus levélben. "Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak; mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen." (Efézus 5:22-27)

A házasság szent. Tiszta, szent, és Isten teremtette mindnyájunk számára. Tehát nem kérdés, hogy Isten a válás híve vagy sem. (Spoiler: nem az.) Márk idézi Jézus szavait: "Ő ezt mondta nekik: 'Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el feleségül, házasságtörést követ el ellene.' " (Márk 10:11) Itt Jézus nyíltan kimondja, hogy a válás az bűn. Az Ószövetségben láthattuk, hogy egy férfi milyen könnyen elégedetlenné válik a feleségével, és a járdaszegélyre rúghatja. Ahogy a törvény meg van írva, a feleségeknek nem volt lehetőségük válni, és az elvált nő a társadalom kitaszítottja volt.

Ezzel a Máté és Márk evangéliumában szereplő kijelentéssel, miszerint egy nőtől való elválás és egy másik feleségül vétele házasságtörés, Jézus a feleségeket a férjükkel egyenlő szintre helyezi, felemelve őket a korábbi alacsonyabb helyükről. Teljesen felforgatja a régi jogállam férfi-központú hozzáállását, amely egykor a nőket hibáztatta a házasságtörésért és a válásért.

A Biblia sokat beszél a válás következményeiről és az abban részt vevőkről.
"Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől - mondja az ÚR, Izráel Istene -, mert erőszak tapad ruhájára - mondja a Seregek ura. Vigyázzatok magatokra, ne legyetek hűtlenek!" (Malakiás 2:16) Isten utálja a válást, mert ha szétválasztja azt, amit Isten egy testté hozott össze, akkor kárt okoz teremtményének. Isten első intézménye a házasság, mely élethosszig tartó egyesülésnek készült. Isten megteremtette az embert, Ádámot, és kijelentette, hogy nem jó neki egyedül lenni. Ádámból Isten megteremtette a nőt, Évát, a férfi társát, de ami még fontosabb, megteremtette a házasság szentségét.

Látod, a házasság része volt Isten emberiség számára készített tökélete tervének. A Szentírás azt mondja, hogy azelőtt teremtették és szentelték meg, hogy a bűn belépett a világba. Tehát a válás jellege szó szerint dacol a mindenséggel, amit Isten a népének szánt. "Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta! A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten." (Zsidók 13:4)

A Zsidókhoz írt levélben a házasságra vonatkozó parancsot olvashatjuk: férfiaknak és nőknek egyaránt tiszteletben kell tartaniuk és tisztán kell tartaniuk a házasságot. Sajnos a válás gyakran házasságtörés eredménye. Ironikus módon ez az egyetlen körülmény, amelyben az Úr megengedi a válást: ha az egyik fél házasságtörést követ el. "Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét - a paráznaság esetét kivéve -, és mást vesz feleségül, az házasságtörő." (Máté 19:9)

Tudd, hogy ez csak kivétel, nem felmentés. A házasságtörés körülményei között nem kötelező a válás, és még csak nem is bátorít erre az Ige, mert mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét. (Róma 3:23) Isten gyűlöli a válást. De ez a kivétel, Isten jellemének tükre a bűn által szétszakított világban. Az Úr megvéd minket, mert értékesek vagyunk neki. Ez a kivétel igen egyszerű. Jézus szeret minket, és mindenkinél jobban megérti az árulást. Tehát logikus, hogy nem követeli meg, hogy házasok maradjunk egy olyan személlyel, aki elárult minket.

Mégis úgy kell élnünk, mint Krisztus. És ha van valami, amit minél hamarabb meg kell tanulnunk az az, hogy Krisztus megbocsát.

Végső soron arra vagyunk hivatva, hogy olyan emberek legyünk, akik ismerik és szeretik Krisztust, ismerik és szeretik egymást. Keresztényként tudjuk, mit mond a Biblia a házasságról, ami azt jelenti, hogy végül is tudjuk a választ a kérdésre: Nem a válás a megoldás, hanem Jézus. Törekedjünk arra, hogy ugyanúgy tiszteljük a házasságot, ahogyan Istent tiszteljük, és csak hozzá forduljunk szükségünk és nehézségeink idején.

"A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr." (1Korinthus 13:4-7)


Ezeket is ajánljuk


Merre tart a házasságunk?

7 csodálatos dolog egy "unalmas" házasságban

Üzenet a pornót néző apámnak


Kommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifehu Jézus a feleségeket a férjükkel egyenlő szintre helyezi, felemelve őket a korábbi alacsonyabb helyükről....

Közzétette: Nicelife2022. május 19., csütörtök