FÉLELMEK A JÁRVÁNY IDEJÉN, ÉS ISTEN VÁLASZAI

Három hónappal ezelőtt az életünk úgy zajlott, mint mindig. Persze voltak hullámvölgyek, de semmi más furcsa eseményt sem fedeztünk fel. Majd hirtelen minden megváltozott a COVID-19 vírus megjelenésével. Az életünk szinte egyik napról a másikra a káosz és a törékenység hatalmas szakadékába zuhant.Számos kérdést és félelmet felvetettek már, azonban ilyen időkben forduljunk bátran az Úr felé, és vigyük hozzá kéréseinket. Vizsgáljuk meg néhány félelmünket, és fedezzük fel a valódi segítséget a Bibliából.

1. A saját egészségem
Mivel ez a betegség elég új, még senki sem ismeri a gyógymódját. A higiéniai tanácsokat mindig be kell tartanunk. Nincs valódi biztosíték arra nézve, hogy minden erőfeszítésünk eredményes lehet. De ugyanakkor ne tegyünk úgy, mintha a jelenlegi helyzetnek nem lenne semmiféle kockázata.

A Lukács 12:6-7 verseiben Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy ne féljenek az életük miatt. Miközben megfontoltak vagyunk, bízhatunk Istenben, hiszen neki terve van az életünkkel, és odafigyel arra, ami történik – valójában vigyáz ránk. Mindannyian értékesek vagyunk a számára.

Isten egyik héber neve El Roi, ami annyit jelent, hogy Erős, Aki lát. És egy másik, Elohim, ami a Hatalmas, az Erős, és a Mindenható Istent jelenti. És ez az Isten minden gyermekét megvédi. Csakúgy, mint bármely más betegség vagy baleset kapcsán, most is Urunkban találjuk meg a békét.

"Ugye, két fillérért öt verebet lehet venni? Mégis, egyetlen ilyen verébről sem feledkezik el Isten. Még a hajszálaitokat is számon tartja! Tehát ne féljetek, ti értékesebbek vagytok, mint sok-sok veréb!"
(Lukács 12:6-7)

2. A szeretteink egészsége
A családunk drága a számunkra. Mint szülők, a saját életünket adnánk gyermekeink védelme érdekében. A felnőttek gyakran ugyanúgy éreznek az idős szüleik iránt. Mivel úgy tűnik, hogy ez a vírus leginkább az idősebb embereket támadja, ezért ez aggodalmat válthat ki a törékeny családtagokkal kapcsolatban. Jakab 5:16 verse szerint az ima hatékony eszköz lehet.

Ha nincs erőnk máshoz, imádkozzunk – és így meghívhatjuk a menny
hatalmas erejét.

A Biblia számos példával szolgál a beteg vagy haldokló – néha már halott – emberekért való imákra. Lehet, hogy nem érzed magadat különlegesnek, vagy extra igaznak, de imáid meg lesznek hallgatva, ha őszinte bűnbánatot tartasz. Jézus az, aki igazságot tehet az őszinte bűnbánatodra.

Tehát imádkozz lelkesen és szenvedélyesen, mert a Szent Lélek jelen lehet. Előfordulhat, hogy nagy dolgok történnek az imád nyomán – mert Isten csak arra vár, hogy meghallja őket, és végre elkezdjen dolgozni.

"Ezért valljátok be egymásnak a bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert az igazságos ember erőteljes imádsága hatalmas dolgokra képes." (Jakab 5:16)

Ha nincs erőnk máshoz, imádkozzunk - és így meghívhatjuk a menny hatalmas erejét


3. Jelenlegi kereset- vagy munkavesztés
Az otthoni munkavégzés eredményeként a legtöbb vállalkozás bezárt, és ezáltal sok munkahely megszűnt. Még ha továbbra is van munkád, az egyáltalán nem biztos, hogy hosszabb távon is képes megmaradni. Sajnos amíg vissza nem térsz dolgozni, nem tudsz pénzt keresni. Amikor minden bezárul előttünk, emlékezz Istenre és az Ő ígéreteire. A Mi Atyánkban (Máté 6:11) Jézus utasít bennünket, hogy kérjük el a mindennapi kenyerünket.

Az I. Mózes 22:14 versében pedig Ábrahám nevet adott egy helynek, amely azt jelenti, hogy "Az Örökkévaló gondoskodik". Ábrahám megtanulta, hogy bízhat Istenben, hiszen Ő megadja szíve minden vágyát. Ezt mi is tudjuk. Ilyen időkben, mikor nem bízhatunk senkiben, az Úr mindent – sokszor csodálatosan – megtesz.

4. Országunk és a világ gazdasági jövője
Nem csak a saját jövedelemforrásaink és a saját munkahelyünk érintenek bennünket. Az egész világot olyan módon befolyásolták, amiből nem nagyon van visszatérés. Legalábbis sok dolog képtelen visszatérni a világjárványt megelőző helyzetbe. A kereskedelmi kapcsolatok megváltoznak, és átalakulnak. Bizonyos áruk ellátási láncai megszakadnak, amíg a gyártási képességek áthelyeződnek.

A napi árak ingadoznak. Az Ezsdrás 8:23 verse megírja, hogy amikor az Izraeliták elhagyták Babilont, és Jeruzsálembe tértek vissza, imádkoztak Istenhez, hogy gondoskodjék róluk. A hetven év elteltével nem tudták, hogy mi várja őket. Ahogyan az ő imájukat, a mienkét is hallja Isten. Egy igen fontos dolog, amelyet meg kell említeni, hogy az izraeliták böjtöltek az ima előtt és alatt is. És most jobban, mint valaha, imával kell visszaszereznünk a böjt elveszített erejét. Tehát böjtöltünk és imádkoztunk Istenünkhöz - ő pedig meghallgatta kérésünket. (Ezsdrás 8:23)

5. Képtelenség együtt imádkozni és dicsőíteni
A prédikáció online nézése nem ugyanaz, mint együtt énekelni és imádkozni. Még Jézus is elment a templomba az előírt időpontban az imaórákra. De Jézus azt a mintát is megmutatta, amikor egyedül imádkozik, hogy azt is kövessék. A Máté 6:6 versében kimondta, hogy a magányos ima szintén szükséges.

"Amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót, és titokban imádkozz Mennyei Atyádhoz!
Ő látja, amit titokban teszel, és megjutalmaz érte!"
(Máté 6:6)

6. Polgári szabadságvesztések
Az Egyesült Államok egész területén tüntetések szerveződnek. Az embereket aggasztják bizonyos tiltó intézkedések. Úgy tűnik, mintha hiábavalóan sértenék meg a jogainkat. A korai keresztények jól tudták, hogy a jogaikat eltapossák. Pál római állampolgár volt, de ügyét egészen Rómáig vitte.

A Kolossé 4:3 részében egyedülálló képet mutatott helyzetéről. Úgy látta, hogy ez az evangélium megosztásának a legjobb módja. Miközben arra kell törekednünk, hogy megőrizzük a jogainkat, fel kell ismernünk, hogy a tét nagyobb lehet.

De bármi is történjen, Isten fel szeretne használni téged és engem, hogy terjesszük a Jó Hírt mindenkinek, akivel csak kapcsolatba kerülünk. Ő megtervezi a jövőt, hogy "segítsen" nekünk csodálatos emberekkel találkozni.

Kelj fel minden reggel, egyél, és keresd meg Isten célját a mindennapi apró dolgokban. Halld meg halk hangját


"Imádkozzatok értünk is, hogy Isten adjon nekünk alkalmat arra, hogy üzenetét hirdessük, és a Krisztusra vonatkozó titkát megismertessük az emberekkel! E miatt az eddig elrejtett igazság miatt vagyok most börtönben." (Kolossé 4:3)

7. Társadalmi káosz
Fennáll a veszélye, hogy a tömeges tiltakozás és a társadalmi nyugtalanság, káoszhoz vezethet. Ha úgy tűnik, hogy a kormány képtelen, vagy rosszul kezeli a válságot, az emberek könnyen fellázadhatnak. Egy fontos dolog, melyre emlékezzünk, hogy Isten enged hatalomra minden kormányt.

Az I. Timóteus 2:2 azt mondja, hogy imádkozzunk a kormányunk tagjaiért. Nemcsak azokért kell imádkoznunk, akik Krisztusra szorulnak, hanem a béke fenntartóiért is. Amikor vezetőinket az Úrra bízzuk, és arra kérjük, hogy vezesse őket, nekünk pedig nyugodt és boldog életet adjon, akkor tiszteljük Őt a minden ember feletti hatalmával.

"Imádkozzatok a királyokért és mindazokért, akik hatalmat kaptak, hogy nyugodt és békés életet élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel." (I. Timóteus 2:2)

8. A gyermekek oktatásának hiányosságai
Csak az elmúlt száz évben változott annyit a közoktatás, hogy a gyermekeinket megfelelően tanítsuk. Előtte a család, esetleg a helyi közösség feladata volt.

Ruth Isten beavatkozása eredményeként és engedelmességével Obed anyjává vált. Elismerve ezt az igazságot, a nők áldást mondtak a kis Obed felett, ahogy az meg van írva a Ruth 4:14 versében. Ezek a nők segítettek Ruthnak Obed felnevelésében. Aki később Dávid király nagyapja lett.

A mi családunk számára is van megváltó – kinek neve Jézus. Ő számunkra biztosítani fogja azokat a dolgokat, melyek a gyermekeink neveléséhez a legfontosabbak, mint a bűnbánat Jézus Krisztus felé, és az Ő uralma alatt élni. Lehet, hogy gyermekünk néhány órája hiányzik az iskolából, de most a szülőknek nagy esélyük van arra, hogy a Bibliát felvegyék a tantervbe. És néhányan úgy is dönthetnek, hogy ezután is távoktatásban szeretnének tanulni.

"Mikor a kisgyermek megszületett, a város asszonyai ezt mondták Naominak: 'Áldott legyen az Örökkévaló, aki védelmezőt adott ma neked! Legyen a neve híres Izráelben!' (Ruth 4:14)

9. Magány az elszigetelődés miatt
Az otthoni tartózkodás egyik következménye az öngyilkosság növekedése és a különböző függőségekkel kapcsolatos problémák. Még azok is, akik egyébként nem szenvednek súlyos depressziótól, küzdhetnek a mentális egészségük megőrzéséért. Egyes helyeken megtiltják a sétát is. Mit tegyen ilyenkor az ember? A Biblia erre ezt mondja. Az I. Királyok 19:4 részében egy öngyilkossági kísérletről olvashatunk, ahol Illés esett mély depresszióba. A 6. versben Isten ételt és vizet küldött neki. Majd a 12-16 versekben Isten szólt hozzá, és feladatot adott neki – egyfajta életcélt.

Illés drámai események során kereste Istent. Aki viszont suttogva jött. Illés üzenete az volt, hogy elegendő ételt kapjon, és hagyja abba Isten keresését a drámai dolgokban – inkább menjen, prófétáljon, és tegye a szokásos dolgokat.

Az üzenet ma is ugyanaz. Kelj fel minden reggel, egyél, és keresd meg Isten célját a mindennapi apró dolgokban. Halld meg halk hangját.

"Utána tűz jött, de az Örökkévaló nem volt abban sem. A tűz után egy halk és szelíd hang hallatszott."
(I. Királyok 19:12)

10. Az ismeretlen, az "új jövő" miatti félelem
Hogyan fog kinézni az "új jövő"? Az élet teljesen más, mint amilyen pár hónappal ezelőtt volt. Megoldhatatlan érzéseink részben a változások gyorsaságából fakadnak. Attól félünk, hogy rosszabb lehet az, amit nem tudunk a jövőről. A Jelenések könyve 21:5-7 verseiben olvashatjuk, hogy Isten mindent megújít nekünk. Az "új jövő" elképzelhetetlenül fantasztikus lesz a hívők számára. Ezt inkább örömmel kellene várni, nem félelemmel.

Bármi jön, abban biztosak lehetünk, hogy Isten velünk van, és vigyáz ránk. Az ima megnyitja az eget, és feltárja a segítséget, amelyet még nem láthattunk. A régi dal "Isten utat készít", valóban igaz - még akkor is, ha úgy tűnik, hogy nincsen út.


Ezeket is ajánljuk


Kezeld úgy a stresszt, mint Jézus!

10 mérgező viselkedésforma a gyülekezetben

Tinédzsereknek a világról, keresztényként