MIT MOND A BIBLIA A KARMÁRÓL?

A karma filozófiája szorosan kapcsolódik az újjászületés gondolatához az indiai vallások és a taoizmus számos tanításában. Ezekben a tanításokban a jelenlegi karma befolyásolja az ember jövőjét a jelenlegi életben, valamint a jövőbeli élet jellegét és minőségét is.A karma nem keresztény vagy bibliai gondolat, bár van párhuzam a biblia kifejezéssel, miszerint "azt aratunk, amit elvetünk". Keresztényként hiszünk a kegyelemben, szemben a karmával, ami a hinduizmusban, a buddhizmusban jelenik meg.

A Biblia nem tanít karmát. A kegyelemről tanít. A kegyelem az, ahol azt kapod, amit nem érdemelsz meg. A kegyelem méltatlan szívesség. Ez a szeretet és az irgalmasság, amelyet Isten ad nekünk, mert azt akarja, hogy megmentve legyünk. Mint láthatjuk, nagyon különbözik ez a karmától. Mondhatni ellentétes vele.

A kegyelem, és nem a karma mentette meg Mózest csecsemőként a haláltól. A kegyelem tette lehetővé Eszter királyné számára, hogy népe túlélése érdekében a legjobb helyen legyen, és cselekedjen. A kegyelem segített Nehémiásnak Jeruzsálem falainak újjáépítésében. A kegyelem ment szemtől szembe Saullal a Damaszkusz úton.

A kegyelmét adta nekünk, miközben bűnösök voltunk, mi, akik megérdemlik a halált. Kegyelem. Csodálatos kegyelem.

Csalódást okoz nekem, hogy elfeledkezünk erről. Csalódás, hogy hajlamosak vagyunk karmát keresni, mintsem a kegyelemre gondolnánk. A Bono című könyvben, Mishka Assayas-szal folytatott beszélgetésben Bono megjegyezte: "Nagy bajban lennék, ha a karma végül a bírám lenne ... Kegyelmet várok. Tudom, hogy Jézus a bűneimet a keresztre vitte..."

A világnak meg kell ismerni Isten kegyelmének nagyszerűségét, mert úgy érzem, hogy a társadalomnak nem több karmára van szüksége, hanem sokkal több kegyelemre.

A kegyelmét adta nekünk, miközben bűnösök voltunk, mi, akik megérdemlik a halált


Számos vallás és filozófia népszerűsíti a karma fogalmát: Ha valami jót csinálsz, a jóakarat visszatér hozzád, és ha valami rosszat teszel, ennek eredményeként valami rosszat tapasztalsz meg. De ha egy személy tényleg learatta azt, amit vetett, akkor minden elkövetett hibája kísérteni fogja. Jézus sokkal jobb életmódot kínál - kegyelemmel.

1. Ismerjük fel, milyen bonyolult okok és következmények vannak a való életben
A karma egyszerűnek hangzik. De a valóságban egy dolog ritkán eredményez egyetlen hatást. Ehelyett az egyes okok és hatások összefonódnak másokkal, bonyolult kölcsönhatások hosszú láncolatát eredményezik, amelyek kiszámíthatatlanok. Tehát naiv dolog elvárni, hogy valami jót csinálunk, és megkapjuk azt az eredményt, amelyre vágyunk, vagy ha valami rosszat csinálunk, akkor csak egy olyan következményt tapasztalhatunk meg, amelyet előre várunk. Nem számít, milyen keményen próbáljuk ellenőrzés alatt tartani az ok és a következmény folyamatát, hiába próbálkozunk ebben a bonyolult világban ezt tenni, ahol minden ember olyan módon kapcsolódik egymáshoz, amely könnyen kiszámíthatatlan eredményeket okoz.

2. Ismerjük fel, hogy a rossz gyakrabban megtörténik az elbukott világban
Nemes mindig a legjobbra törekedni mindenben, amikor csak tudsz; de el kell fogadni azt a tényt, hogy a bűn természete gyakran rosszat eredményez életedben. Ez minden ember életére igaz.

3. Ismerjük fel, hogy nem vagyunk képesek eléggé jót tenni Isten normáinak
Mivel Isten tökéletes, normái tükrözik a tökéletességet, amelyet a bukott emberek nem tudnak önmaguk elérni. Tehát hagyjuk abba a hiábavaló erőfeszítéseket, hogy megpróbáljunk elég jó karmát gyűjteni ahhoz, hogy megszabaduljunk Istennél. Értsük meg, hogy nem szabadíthatjuk meg magunkat a bűntől, bármennyire is erőlködünk.

4. Ismerjük fel, hogy mások élete milyen hatással van a sajátodra
Más emberek döntéseinek hatása érint bennünket, még akkor is, ha nem akarjuk, hogy ez megtörténjen. Saját döntéseink jó vagy rossz módon befolyásolnak más embereket, függetlenül attól, hogy így akarja-e a másik. Ami a másik ember életében történik (például a házastársad), összefonódik a tiéddel, és fordítva. Tehát nem lehet igazán csak a saját sorsunk mesterének lenni a karmával.

5. Értsd meg, hogy olyan tartozásod van, amit nem tudsz kifizetni
Mivel a karma felelősséget ró az emberre, ez egy hatalmas teherrel nehezíti meg életünket, amelyet nem tudunk mindig jóvá tenni, mivel ebben a bukott világban minden ember több problémát okoz, mint amennyit képes jóvátenni.

6. Fordulj az egyetlenhez, aki valaha is tökéletes karmával élt
Jézus az egyetlen, aki valaha is tökéletes emberi életet élt. Csak Jézusnak van hatalma elvenni a tökéletlen karmát, és megbocsátani az általa okozott terhet.

7. Fogadd el a megbocsátást, amelyet Jézus kínál neked
Jézus felajánlja, hogy megbocsátja a karma által okozott terhet azáltal, hogy magához ragadja azt a kereszt áldozati halálán keresztül. Jézus megfizette a bűneidet, és lehetővé teszi az üdvösséget, ha elfogadjuk a megbocsátását. Tehát add át életed Jézusnak, és bízz benne benne, hogy elveszi a rossz döntéseid, és felhasználja azokat jó célok elérésére.

Csak Jézusnak van hatalma elvenni a tökéletlen karmát, és megbocsátani az általa okozott terhet


8. Hívd meg Jézust, hogy változtassa meg az életedben
Miután elfogadtad Jézus megbocsátását, amely megszabadít a rossz karma terhétől, hihetetlen lehetőséged lesz: szabadon szeretni és szeretve lenni az Istennel való kapcsolatodban. Haladj tovább az utadon örömmel és hálával. Minden nap vedd fel a kapcsolatot Jézussal imádságban, és kérd meg, hogy munkálkodjon életedben, hogy tanulj és növekedj olyan emberré, aki egyre inkább tükrözi jellemét. Még mindig hibákat fogsz elkövetni, mivel addig nem leszel tökéletes, amíg meg nem érkezel a mennybe, de nem kell aggódnod, hogy felhalmozódik egy hatalmas terhelésű negatív karma, amelyet nem lehet visszavonni.

Szabadon élhetsz a kegyelemben, tudva, hogy számíthatsz Istenre, hogy megbocsátja a hibáid, amikor bevallod azokat és megbánod; megnyugodva benne, hogy Isten továbbra is arra tereljen, hogy olyan emberré válj, aki egyre több jó döntést hoz, és pozitív módon befolyásolja a világot. Valójában, ebben a kegyelemmel átitatott folyamatban az általad hozott döntések még több jót is okoznak, mint amennyit elképzelni tudsz, hiszen nincs limitálva, amit Isten tehet rajtad keresztül.

Karmával kapcsolatos bibliai versek:

"Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is."
(Galata 6:7)

"Ahogyan én láttam, a hamisságot szántók és a vészt vetők ugyanazt aratják." (Jób 4:8)

"Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett: akár jót, akár gonoszat."
(2Korinthus 5:10)

"Aki vermet ás, beleesik, és aki követ dob el, arra esik vissza." (Példabeszédek 26:27)

"Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom: szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket." (Lukács 6:27)

"Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk." (Galata 6:8-9)

"És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik."
(Zsid. 9:27)

"Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták." (Máté 7:12)

"Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól." (1 János 1:9)

"Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: 'Enyém a bosszúállás, én megfizetek' - így szól az Úr." (Róma 12:19)

"Annak kell meghalnia, aki vétkezett. A fiú nem bűnhődik az apa bűne miatt, az apa sem bűnhődik fia bűne miatt. Az igaz azt kapja, amit igazságáért érdemel, a bűnös pedig azt kapja, amit bűnéért érdemel." (Ezékiel 18:20)


Ezeket is ajánljukKommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifehu A Biblia nem tanít karmát. A kegyelemről tanít. A kegyelem az, ahol azt kapod, amit nem érdemelsz meg. A...

Közzétette: Nicelife2020. április 28., kedd