EGYSZERRE KERESZTÉNY ÉS TRENDI?

Egy olyan világban kell élnünk - lehetőleg boldogan -, mely egy hitvalló keresztény számára egy csomó döntési helyzetet teremt.A keresztények hogyan verekedhetnék magukat keresztül az őket körülvevő kulturális hatások tengerén? Aközben, ahogy egyre inkább média kompatibilissé válnak, az őket körülvevő kultúra annál erőteljesebben formálja át a közönséget a végtelen mennyiségű posztmodern elvárások, gondolkodásmód és hiedelmek szerint. Ez a posztmodern ideológia pedig folyamatosan azt sugallja, hogy minden szubjektív, relatív és nem létezik abszolút igazság.

"Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad." (Ésaiás 40:8)

Napjainkban a keresztények morálisan konfliktusba kerülnek azzal a feléjük megfogalmazott elvárással, hogy legyenek politikailag korrektek, toleránsak, hallgassanak és hasonuljanak meg a sokszínű világban. A probléma azzal van, ha minden, amit csinálunk, csendesen beleolvad a háttérbe, nem fogjuk tudni megmutatni az evangélium által bemutatott különbséget.

Isten országának állampolgáraként minden, amit teszünk, az nem a körülöttünk élő emberek kulturális elvárása szerint kell, hogy történjen.

Jelenések könyvében Jézus nyilvánvalóvá teszi, hogy a langymelegség számára visszataszító:

"Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró! Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból. Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen: tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg!" (Jelenések 3:15-19)

Talán a fenti igeszakasz keménynek hangzik, de igazán belegondolva ki akar magának egy langyos szeretőt? Egy szenvedélytől mentes partner minden korban közömbös volt a férfi vagy a nő számára. Az eredmény egy tisztátalan hit lenne, ami demonstrálja ugyan a szerelem formai jegyeit, de a szívében hazug marad.

Minden, amit teszünk, az nem a körülöttünk élő emberek kulturális elvárása szerint kell, hogy történjen


Dániel könyvében a harmadik fejezetben olvashatunk egy bibliai modellről, amely segít válaszolni a kulturális megalkuvásra, amelynek az eredménye nem kiszámítható. Sidrak, Misak és Abednégó történetében egy tárgyalásról, ítélethozatalról majd a túlélésről olvasunk. A történetüket olvasva egy olyan kulturális elvárás tanúi lehetünk, amely szöges ellentétben van azzal az igazsággal, amit képviseltek:

"Király, örökké élj! Te, ó, király, megparancsoltad, hogy minden ember, aki meghallja a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, boruljon le, és hódoljon az aranyszobor előtt; ha pedig valaki nem borul le, és nem hódol előtte, azt dobják be az izzó tüzes kemencébe. Vannak itt zsidó férfiak, Sadrak, Mésak és Abédnegó, akiket Babilon városában állítottál szolgálatba, ezek a férfiak semmibe sem vesznek téged, ó, király, nem tisztelik isteneidet, és nem hódolnak az aranyszobor előtt, amelyet felállíttattál."
(Dániel 3:8-13)

Hajlandóak voltak mind a fizikai, mind a szociális túlélésüket kockára tenni a felszólításra adott válaszukkal:

"Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó, király! De ha nem tenné is…" (Dániel 3:16-18)

Mi már tudjuk, hogy ezek az emberek megmenekültek, mert Isten megóvta őket a tűztől, de figyeljük meg azokat a szavakat, amely a hitük erejét nyilvánvalóvá tették, "még ha nem tenné is". Ennek a történetnek a bibliai ábrázolása emlékeztet a Jelenések könyvében említett esetre, amikor a Krisztus könyörög a hallgatóinak, hogy vegyenek tőle "tűzben megtisztított aranyat". Az arany pedig valójában az a kincs lehet, ami egy megalkuvás nem ismerő szellem Isten és ember előtt. Ennek a három férfinak pedig, akik a hit úttörői voltak, a hitük ilyen tűzben megpróbált arany volt.

Isten volt az ő abszolút igazságuk, az,
ami megtörte kulturális köteleket a napokban, amikor éltek.

Sidrakhoz, Misákhoz és Abednégóhoz hasonlóan a ma élő keresztényeknek, el kell foglalnia egy szenvedélyes álláspontot, emellett pedig hajlandónak kell lenniük a gúny tűzének kitenni magukat ahelyett, hogy megalkudnának egy névleges keresztény életstílussal, amely végeredményét tekintve nem mást demonstrál a kívülállók felé, hogy a hűségük csak hazugság.

Ennélfogva a keresztények lehetnek "trendik", de csak olyan mértékben, hogy az ne kerüljön ellentétbe az abszolút igazsággal.


Ezeket is ajánljuk


Kedves depressziós keresztény!

Jógázzon egy keresztény?

A legfontosabb dolog (lenne) a gyülekezetben


Kommentelj a facebook megosztásnál


#nicelifearchiv Egy olyan világban kell élnünk - lehetőleg boldogan -, mely egy hitvalló keresztény számára egy csomó...

Közzétette: Nicelife2022. december 5., hétfő